Wydarzenie VI

VI Wydarzenie parafialne

Chcemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian parafii św. Bartłomieja Apostoła na wartość WDZIĘCZNOŚCI poprzez zastanowienie się komu powinienem, komu powinnam okazać wdzięczność. Spróbuj tę wdzięczność okazać poprzez podziękowanie czy jakiś inny gest wdzięczności, a jeśli to niemożliwe ogarnij te osoby modlitwą w niedzielę 7 października 2018 r.

Gest do wykonania dla wszystkich

Zastanów się komu powinieneś okazać wdzięczność. Spróbuj tę wdzięczność okazać poprzez podziękowanie czy jakiś inny gest wdzięczności, a jeśli to niemożliwe ogarnij te osoby modlitwą.

Gest podczas liturgii

Po kazaniu stojąc, zwracamy się do siebie i okazujemy sobie wdzięczność słowami: „JESTEM CI WDZIĘCZNY ZA DOBRO, KTÓRE WNOSISZ W ŻYCIE NASZEJ SPOŁECZNOŚCI”

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Ludzie są zamknięci na drugiego i trudno im zauważać dobro, które wnoszą w życie swoich rodzin w życie sąsiedzkie, parafii i społeczeństwa. Jeśli nie widzą wspomnianego dobra nie okazują sobie wdzięczności za to dobro. Tracimy wartość wzajemnej wdzięczności, wchodzenia w relację i współpracę dla wspólnego dobra.

Z ideału: Jezus pragnie abyśmy obdarowywali się wzajemnie wdzięcznością  i współpracowali ze sobą, służyli sobie nawzajem.

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6,30-36)

Z nawrócenia: Trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wdzięczności, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje, aby się wzajemnie wspierać na drodze życia w budowaniu Królestwa Bożego.

Czas wydarzenia 

Niedziela – 7 października 2018 r.