Wydarzenie XII

XII wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić parafian na wartość jaką jest współpraca w duszpasterstwie. Zachęcamy do spotkanie w rodzinie, by porozmawiać o parafii odpowiadając na pytania: co mi się podoba w parafii?, co mi się nie podoba w parafii? oraz jak mogę pomóc naszej parafii?

Gest do wykonania dla wszystkich

Pomyśl o swojej odpowiedzialności za parafię i jej działalność duszpasterską i o tym jaką możesz podjąć współpracę na rzecz pomocy parafii.

Gest podczas liturgii

Po kazaniu wstajemy i podając sobie dłoń pomagamy uświadomić prawdę o naszej roli duszpasterskiej w parafii, mówimy: TY TEŻ JESTEŚ DUSZPASTERZEM.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie są zamknięci jeden na drugiego i trudno im zauważyć dobro, które wnoszą w życie swoich rodzin, w życie sąsiedzkie, parafii i społeczeństwa. Jeśli nie widzą wspomnianego dobra nie okazują sobie wzajemnej wdzięczności, wchodzenia w relację i współpracę dla wspólnego dobra. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy obdarowywali się wzajemnie wdzięcznością i współpracowali ze sobą, służyli sobie nawzajem.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego […] dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Ef 4,7-1

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość współpracy i współdziałania, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje, aby się wzajemnie wspierać na drodze realizacji naszego chrzcielnego powołania w budowaniu Królestwa Bożego.

Czas wydarzenia

Niedziela – 15 września 2019 r.