10.01.2021

Fakty potwierdzają proroctwa, głos z nieba – boskość Jezusa. Wiara to wielkie potwierdzenie.

Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego

  1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
  2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.
  3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi i zachwycanie naszą wiarą.
  4. W niedzielę 24 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka na Mszę Świętą o godz. 12:00 w Szydłowicach z udziałem rodziców i dzieci, którzy przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. zapraszam wszystkie Babcie, Dziadków i Seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami.
  5. Dziękujemy za posprzątanie kościołów. W tym tygodniu prosimy o posprzątanie i o udekorowanie świątecznie kościołów następujących parafian:

*w Szydłowicach: Helena Piotrowska, Barbara i Edward Piotrowscy, Justyna i Stanisław Piotrowscy, Lucyna i Ryszard Zborowscy, Agnieszka i Franciszek Wer, 
*w Dobrzyniu: Agata i Marek Bednarz, Janina Mochniak, Halina Cybulska, Jarosław Cybulski, Lucyna i Tomasz Windysz, Janina Pawlaczek,
*w Błotach: Helena i Jan Szewczuk, Joanna i Mariusz Mazur

  1. W sprawach kancelaryjnych zapraszam bezpośrednio po Mszy św. lub proszę o kontakt telefoniczny.
  2. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzę pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.
  3. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.
  4. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego 2021 roku!
  5. Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:  Aby Pan obdarzył nas łaską pełnej wspólnoty oraz wzajemnej otwartości i modlitwy z naszymi braćmi i siostrami innych wyznań.