08.10.2017

baner_XXVIINZ2017

Spustoszona winnica to obraz kary Bożej. Ale to człowiek ją opuścił…


XXVII Niedziela w ciągu roku

XVII Dzień Papieski

1. Dziś dziękując Bogu za wielki pontyfikat św. Jana Pawła II, przeżywamy w całym kraju XVII Dzień Papieski pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją! W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Chcemy dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Św. Jana Pawła II. Młodzi przedstawiciele z naszej parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary. Z okazji Dnia Papieskiego ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II.

baner_DzieńPapieski2017

2. Dziś w ramach przygotowań rodziców i dzieci do spowiedzi i I Komunii Św. podczas Mszy Św. o godz. 12:00 w Szydłowicach zostaną poświęcone i wręczone dzieciom komunijnym różańce.

3. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszych kościołach codziennie o godz. 17:00 a w niedzielę pół godziny przed Mszą Św.

4. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć.

5. Jako parafia włączyliśmy się w sobotę 7 października w ogólnopolską akcję modlitewną Różaniec do granic w intencji Polski i całego świata poprzez modlitwę różańcową we wszystkich kościołach naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy trwali w sobotę na modlitwie różańcowej!

GdaÒsk, 07.10.2017. "RÛøaniec do granic" dla dzieci zorganizowany przez ArchidiecezjÍ GdaÒskπ. Najm≥odsi z rodzicami, z rÛøaÒcami w d≥oniach stanÍli do modlitwy wzd≥uø granicy na Westerplatte. W kilkuset koúcio≥ach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeøach Polski wierni zgromadzili siÍ, 7 bm. aby wziπÊ udzia≥ w modlitwie rÛøaÒcowej o pokÛj dla Polski i ca≥ego úwiata. ÑRÛøaniec do granicî jest kontynuacjπ ubieg≥orocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej GÛrze. Tegoroczna modlitwa rÛøaÒcowa odbÍdzie siÍ, po wczeúniej odprawionych mszach úwiÍtych, w tak zwanych "strefach modlitw" - w gÛrach, na plaøach Ba≥tyku, przygranicznych lasach, a takøe na czterech polskich lotniskach. (cat) PAP/Dominik Kulaszewicz
Gdańsk, 07.10.2017. “Różaniec do granic” dla dzieci zorganizowany przez Archidiecezję Gdańską. Najmłodsi z rodzicami, z różańcami w dłoniach stanęli do modlitwy wzdłuż granicy na Westerplatte. W kilkuset kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski wierni zgromadzili się, aby wziąć udział w modlitwie różańcowej o pokój dla Polski i całego świata. PAP/Dominik Kulaszewicz
Milion uczestników akcji "Różaniec Do Granic" 7.10.2017 roku. Konserwatywna Polska pokazała dziś swoją siłę!

6. W piątek 13 października, ostatni w tym roku dzień fatimski w naszej parafii zakończenie archidiecezjalnej Nowenny Fatimskiej. O godz. 18:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. Część Radosna – RR z Szydłowic, Część Światła i Bolesna – RR z Dobrzynia, Część Chwalebna – RR z Błot i Leśnej Wody. O godz. 20:00 Msza Św. z procesją ze światłami i z figurą MB Fatimskiej.

b_Nowenna_Fatimska1

7. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. Zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii w piątek podczas nabożeństwa fatimskiego i na wieczornej Eucharystii o godz. 20:00.

8. Grupa Ewangelizacji i Apostolskiej Odnowy Parafii rozpoczyna dziś o godz. 16:00 kolejną sesję spotkań formacyjnych z ks. Stanisławem Zającem. W poniedziałek i wtorek spotkania rozpoczną się o godz. 17:30.

9. Za tydzień podczas wszystkich Mszy Św. doroczne liczenie wiernych Dominikantes dla Urzędu Statystyki Kościoła. W Szydłowicach i Myśliborzycach z racji 3 niedzieli m-ca zbiórka ofiar na fundusz remontowy Kościoła parafialnego.

10. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.

11. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu tylko we wtorek od godz. 16:00. W sprawach losowych proszę zgłaszać się niezwłocznie.

12. Dziękuję rodzinom za posprzątanie kościołów i udekorowanie na dzisiejszą niedzielę.

13. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia!