Wydarzenie XVIII

XVIII Wydarzenie ewangelizacyjne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość ducha braterstwa.

Gest do wykonania dla wszystkich

Wybierz od 1 do 3 osób, które w Wielkim Poście, chciałbyś otoczyć troską: okazując im zrozumienie ich problemów, słabości oraz staraj się towarzyszyć im, wspieraj ich w wybrany przez siebie sposób w okresie Wielkiego Postu.

Rodzinne spotkanie w domu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, zakończonym modlitwą o pojednanie w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i Ojczyźnie. Modlimy się o pokój na Ukrainie.

Gest podczas liturgii

Przed rozpoczęciem Mszy św., po słowach wprowadzenia zwracamy się do siebie słowami: WITAM CIĘ BRACIE, WITAM CIĘ SIOSTRO!

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że zamykamy się na siebie. Stajemy się dla siebie obcymi, to prowadzi do coraz mniejszego wzajemnego rozumienia, wchodzenia w relację i współuczestnictwa w swoim życiu. To prowadzi do wzajemnych osądzeń, pretensji, nieufności w relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych. Ponadto znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji po wybuchu wojny i przybyciu do nas migrantów z UA. 

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy zwracali na siebie uwagę, okazywali sobie zainteresowanie i zrozumienie.

Mt 25, 40-45 A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko , co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. „Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? „Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.

Z nawrócenia: Poprzez wydarzenie chcemy odkryć wartość braterstwa, abyśmy mogli okazywać sobie zainteresowanie, zrozumienie i dzięki temu potrafili się realnie i konkretnie wspierać na drodze nawrócenia oraz odkrywać że droga do zbawienia jest wspólnotową a nie indywidualistyczną.

Czas wydarzenia

Niedziela – III Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2022 r.