Bierzmowanie

reflections-on-the-creed-07202013

O sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje młodzież gimnazjalną z terenu naszej parafii. Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Formacja do przyjęcia sakramentu bierzmowania

* systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,

* gorliwy udział w katechezie szkolnej,

* udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

* miał ukończony 16 rok życia,

* sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),

* prowadził życie zgodne z wiarą,

* może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

Młodzież spoza naszej parafii, chcąca przygotować się do bierzmowania i przyjąć sakrament w naszej parafii, zobowiązana jest do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

baner_bierzmowanie