Wydarzenie IX

IX Wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian parafii św. Bartłomieja Apostoła na wartość WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA SIEBIE poprzez zastanowienie się i wybranie dwóch osób ze swego środowiska, którym w Wielkim Poście chciałbyś okazać zrozumienie dla ich problemów, słabości czy trudności.

Gest do wykonania dla wszystkich

Zastanów się i wybierz 2 osoby którym w Wielkim Poście chciałbyś okazać zrozumienie ich problemów, słabości, trudności oraz towarzyszyć im i wspierać w radzeniu sobie z tymi problemami w wybrany przez siebie sposób.

Gest podczas liturgii

Po homilii zwracamy się do siebie podając dłoń ze słowami: POMÓŻ MI ZROZUMIEĆ MOJĄ GRZESZNOŚĆ.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie coraz bardziej zamykają się na siebie, boją się wchodzić w relacje. Stają się dla siebie obcymi, to prowadzi do coraz mniejszego wzajemnego rozumienia siebie nawzajem, wchodzenia w relację i współuczestnictwa w swoim życiu. To prowadzi do wzajemnych osądzeń, pretensji, nieufności w relacjach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych i społecznych.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy zwracali na siebie uwagę, okazywali sobie zainteresowanie i zrozumienie.

„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi”. Rz 12,10-18

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnego zrozumienia, aby mogli okazywać sobie zainteresowanie i zrozumienie i dzięki temu potrafili się realnie i konkretnie wspierać na drodze nawrócenia oraz odkrywać że droga do zbawieni jest wspólnotową a nie indywidualistyczną.

Czas wydarzenia 

IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 MARCA 2019 r.