07.04.2024

Przez osiem dni Tomasz był naszym bliźniakiem w wierze.

 1. Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni? Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
 2. O godz. 15:00 zapraszam do kocioła parafialnego na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – Godzina Miłosierdzia.
 3. Dzisiaj przeżywamy 27. wydarzenie ewangelizacyjne pod hasłem: MIŁOSIERNI MIŁOSIERDZIA DOSTAPIĄ. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia: parafialnemu zespołowi, posłańcom i zaangażowanym w liturgię.
 4. Dzisiaj z racji 1. niedzieli miesiąca wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic w rodzinie różańcowej Żywego Różańca.
 5. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto CARITAS i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Dzisiaj składamy skarbonki z wielkopostną jałmużną.
 6. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie wielkich dni Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Składane ofiary na tacę w tym dniu przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia.
 7. W środę spotkanie parafialnego zespołu Synodalnego i Grupy Odnowy na katechezie o godz. 19:00 w Szydłowicach.
 8. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpo-czniemy Tydzień Biblijny.
 9. Zapraszam na Pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium w Medjugorie 22-29 czerwca 2024r. Zapisy i informacje u ks. Proboszcza.
 10. W poniedziałek 15 kwietnia w naszej parafii będziemy gościć O. Bpa Jacka Kicińskiego z wizytacją pasterską. Program wizytacji: o godz. 15:30 spotkanie z parafianami w kościele w Błotach i wspólna modlitwa, o godz. 16:00 spotkanie z parafianami w kościele w Dobrzyniu i wspólna modlitwa. O godz. 18:00 Msza św. w Szydłowicach z udzileleniem Sakramentu Bierzmowania.
 11. Katecheza dla kandydatów do bierzmowania w tym tygodniu we wtorek i piątek o godz. 19:00 w Szydłowicach.
 12. Dziękujemy za posprzątanie kościołów. W tym tygodniu prosimy:
  *w Szydłowicach: rodzice kandydatów do Sakramentu Bierzmowania;
  *w Dobrzyniu: Mieczysław Konstanciuk, Marta i Waldemar Linkowscy, Magdalena i Krzysztof Lazar, Władysława Bobra, Irena i Czesław Serwadczak;
  *w Błotach: Bożena i Arkadiusz Majewscy, Monika i Łukasz Andruchów.
 13. Na świąteczną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny, miesięcznik Różaniec, miesicznik dla dzieci Anioł Stróż.
 14. Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim Parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragnę przekazać serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach.
 15. Błogosławionego tygodnia!