Wydarzenie XVII

XVII wydarzenie ewangelizacyjne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość pojednania.

Gest do wykonania dla wszystkich

Rodzinne spotkanie w domu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, wzajemnym dzieleniu się refleksjami i zakończonym modlitwą o pojednanie w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i Ojczyźnie.

Gest podczas liturgii

Znak pokoju przekazujemy sobie ze słowami: POJEDNAJMY SIĘ.

Dlaczego taki gest?

Z sytuacji: Dlatego, że jako naród jesteśmy, bardzo podzieleni, skonfliktowani zmanipulowani, zdezorientowani, pozbawieni jednoczących wartości i norm moralnych, doświadczamy negatywnego przekazu na temat naszego narodu, Ojczyzny, Kościoła. To nas niszczy jako naród społeczność, jest to zagrożeniem nie tylko w obecnym czasie ale i na przyszłość dla poszczególnych osób, wspólnot, ale i dla całego narodu.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy żyli w pojednaniu, dzięki temu mogli czerpać siłę od Niego i od siebie nawzajem.

Mt 6,11-15 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
Ef 4,31-32  Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. 

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość pojednania, aby mogli doświadczyć cudu uzdrowienia w swoim życiu osobistym i narodowym, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, i umocnieni siłą pojednania mogli efektywnie współpracować w swoich środowiskach i w całej Ojczyźnie.

Czas wydarzenia

Czwartek – święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.