21.02.2021

W wojnie ze złem Bóg sprzymierzył się z nami. Walczy w pierwszej linii.

I Niedziela Wielkiego Postu

 1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.
 2. Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sanitarnych dotyczących epidemii (maseczka zakrywająca usta i nos, dezynfekcja dłoni i dystans).
 3. Dzisiaj kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 4. W dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa pasyjne. Zapraszam do licznego udziału wszystkich parafian: dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych. Zachęcam również do podejmowania osobistych umartwień, a także do specjalnych wielkopostnych postanowień.
 5. Nabożeństwa pasyjne będą odprawiane wg następującego porządku:
  * DROGA KRZYŻOWA – w środę w Błotach, w czwartek w Dobrzyniu i w piątek w Szydłowicach o godz. 17:00,
  * GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym – w niedziele Wielkiego Postu w kościele parafialnym w Szydłowicach o godz. 16:00.
 1. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 2. Tradycyjnie podczas Mszy Św., kiedy będzie odprawiana Droga Krzyżowa będzie zbierana taca na kwiaty do Bożego Grobu i przygotowanie świąt, a w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary do puszki. Zgodnie ze zwyczajem przypominam również o składaniu w kopercie na tacę ofiar na kwiaty od rodzin sprzątających kościoły w danym tygodniu.
 3. CARITAS zaprasza nas do Jałmużny wielkopostnej poprzez udział w akcji „Czas Miłosierdzia”. Skarbonkę może otrzymać każdy. Skarbonki będą zbierane w Niedzielę Miłosierdzia.
 4. Dziękujemy za posprzątanie kościołów. W tym tygodniu proszę następujące rodziny i parafian:
  *w Szydłowicach: Irena i Wiesław Noworolscy, Joanna i Łukasz Noworolscy, Agnieszka i Bogusław Dąbkowscy, Wiesław Abel, Stanisław i Józef Koziar,
  *w Dobrzyniu: Krystyna i Stanisław Gnatowicz, Małgorzata i Piotr Gajo, Edward Staszczyszyn, Bronisława Parkoła, Agnieszka Parkoła,
  *w Błotach: Ewa i Łukasz Bień, Anna i Krzysztof Mielnik, Aleksandra i Michał Kinaszczuk, Helena i Stanisław Rudzccy,
 1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny oraz miesięcznik Mały Gość dla dzieci.
 2. Za tydzień przypada niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.
 3. Dziękuję parafianom, którzy w środę popielcową trwali na Adoracji w kościołach naszej parafii.
 4. Pamiętajmy w modlitwie o chorych, cierpiących i konających.
 5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł śp. Zbigniew Pędziwiatr (l. 61). Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12:00 w Dobrzyniu. Pamiętajmy o zmarłych w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
 6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 7. Miłej i błogosławionej wielkopostnej niedzieli.