16.02.2020

Aby wybrzmiało wielkie Boże „tak”, konieczne są liczne małe „nie”.

VI Niedziela w ciągu roku

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
 3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
 4. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
 5. Dziękuję tym parafianom, którzy w minionym tygodniu w piątek w dniu Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii trwali na wspólnotowej Adoracji.
 6. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w sobotę od godz. 16:00.
 7. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.
 8. Dziękujemy parafianom, którzy posprzątali i udekorowali kościoły, na dzisiejszą niedzielę.
 9. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i imieniny oraz jubileusze.
 10. W minionych dwóch tygodniach odeszli z naszej parafii po nagrodę do Pana: śp. Leokadia Karłowicz (l. 87) z Leśnej Wody i śp. Bronisław Pawlaczek z Dobrzynia (l. 80). Wieczny odpoczynek…
 11. Dzieciom i młodzieży życzę udanego odpoczynku na feriach a wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego tygodnia!