Wydarzenie XXIII

Wydarzenie XXIII

Zapraszamy wszystkich do refleksji czy staram się, czy jestem odpowiedzialny za innych.

Gest do wykonania dla wszystkich

Rodzinne spotkanie w domu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, zakończonym modlitwą. 
Zastanowienie się:

  • W czym wraża się odpowiedzialność?
  • Dlaczego powinniśmy być odpowiedzialni?
  • Jak w rodzinie możemy być wzajemnie odpowiedzialni?
Gest podczas liturgii

Na liturgię przynoszę kartkę z imionami osób, które polecam Bogu w duchu odpowiedzialności za nich. Podczas znaku pokoju pozdrowimy się słowami: Bądźmy odpowiedzialni.

Dlaczego taki gest

Proponowany gest daje szansę odkrycia ponownie wartości drobnych gestów w życiu rodziny, która jest szkołą serdeczności i uczy zauważać nasze potrzeby. Nie okazując sobie gestów życzliwości, oddalamy się od siebie, coraz większe podziały, które tworzą bariery nie do przebycia. Dominującym zaczyna być zobojętnienie na drugiego człowieka, które bardzo rani, odbiera poczucie sensu i wartości, zamyka w sobie, rodzi nieufność i wrogość, prowadzi do depresji. Niech ten gest nas ubogaca i przemienia oraz obejmuje także nasze życie nie tylko rodzinne, ale też sąsiedzkie i między ludzkie.

Jezus pragnie abyśmy budowali wzajemną jedność, żyli w jedności i troszczyli się o jedność.

Rz 12,10-16

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach.

Dz 4,32-33

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.  Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.

Czas wydarzenia

III Niedziela Wielkanocna 16 kwietnia 2023 roku