01.12.2019

Okres Adwentu nie jest tylko oczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia. Zanim zajmiemy się przygotowaniem do nich, po pierwsze w liturgii Kościoła słyszymy mocną zachętę to trwania w gotowości na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów

I Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła, nasza wiara jest wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

2. Z racji I niedzieli miesiąca, wspólnotowa Adoracja a po błogosławieństwie comiesięczna zmiana tajemnic Żywego Różańca i poświęcenie opłatków na stół wigilijny, które do rodzin naszej parafii przyniosą przedstawiciele Rady Parafialnej.

3. Intencja modlitewna ewangelizacyjna na grudzień: “Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych które cierpią”.

4. Dziś podczas Mszy Św. w Szydłowicach o godz. 12:00 dzieciom przygotowującym się do spowiedzi i I Komunii zostaną wręczone modlitewniki.

5. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas, ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

6. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszych kościołach codziennie o godz. 17:00, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Proszę rodziców i dziadków, by pomogli swoim dzieciom i wnukom przygotować adwentowe lampiony i zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła.

7. W adwentowe niedziele zapraszam do kościoła parafialnego o godz. 15:00 na Godzinę Miłosierdzia.

8. W II Niedzielę Adwentu przeżyjemy 14. wydarzenie ewangelizacyjneObdaruj mnie błogosławieństwem! Dziś posłańcy dostarczą List do Rodzin.

9. W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w drugą Niedzielę Adwentu 8 grudnia. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu. Wszystkich parafian proszę o modlitwę w intencji naszego rekolekcjonisty i księży spowiedników.

10. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które już są do nabycia w naszych kościołach (świece duże 14 zł, małe 6 zł).

11. We wtorek, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach, duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”.

12. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Adorację Najświętszego Sakramentu ofiarujemy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Okazja do spowiedzi świętej pierwszo-piątkowej: w Błotach w środę, w Dobrzyniu w czwartek i w Szydłowicach w piątek o godz. 16:30. W liturgii tego dnia wspominamy Świętego Mikołaja Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego świętego. W pierwszą sobotę w modlitwach polecajmy Matce Najświętszej wszystkich parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu.

13. Za tydzień w II niedzielę Adwentu, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas Mszy Św. w Szydłowicach dzieciom przygotowującym się do spowiedzi i I Komunii zostaną poświęcone i nałożone medaliki Niepokalanej NMP.

14. Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary na ten cel.

15. Rada Rodziców ze SP w Dobrzyniu zapraszają wszystkich parafian na Kiermasz świąteczny, który zostanie zorganizowany 14 grudnia w SP w Dobrzyniu o godz. 13:00. W roli głównej „wystąpią”: stroiki, ozdoby świąteczne, pierniki, kartki świąteczne i kto wie co jeszcze…

16. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny, miesięcznik Różaniec i Anioł Stróż dla dzieci.

17. Kancelaria będzie czynna w tym tygodniu tylko we wtorek od godz. 16:00.

18. Dziękuję parafianom, którzy posprzątali i udekorowali kościoły na dzisiejszą adwentową niedzielę.

19. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia niech Maryja Niepokalana oświeca każdą chwilę życia. Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławionego Adwentu!