Zapowiedzi przedślubne

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

01/2023 Aleksander Dobrowolski, kawaler, zam. w Bemowie Piskim, parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bemowie Piskim i Katarzyna Jarosławska, panna, zamieszkała w Błotach, parafia tutejsza, zap. 12.02.2023, 19.02.2023 i 26.02.2023
02/2023 Dorota Owsiak, panna, zam. w Szydłowicach, parafia tutejsza i Kamil Tyszkowski, kawaler, zamieszkały w Garbowie, parafia Nawiedzenia NMP w Lubszy, zap. 12.03.2023, 19.03.2023 i 26.03.2023
03/2023 Rafał Jureczka, kawaler, zam. w Myśliborzycach, parafia tutejsza i Agnieszka Skolik, panna, zamieszkała w Rozmierzy, parafia Św. Michała Archanioła, zap. 14.05.2023, 21.05.2023 i 28.05.2023
04/2023 Adam Szymula,  kawaler, zam. w Myśliborzycach, parafia tutejsza i Patrycja Ostrowska, panna, zamieszkała w Zabrzu, parafia św. Michała Archanioła, zap. 21.05.2023, 28.05.2023 i 04.06.2023 
05/2023 Marek Gmyrek, kawaler, zam. w Szybowicach, parafia Św. Michała Archanioła i Dorota Mochniak, panna, zamieszkała w Dobrzyniu, parafia tutejsza, zap. 09.07.2023, 16.07.2023 i 23.07.2023 
06/2023 Konrad Stanisław Boruń, kawaler, zam. w Dobrzyniu, parafia tutejsza i Karolina Janik, panna, zamieszkała w Grodkowie, parafia Św. Michała Archanioła w Grodkowie, zap. 20.08.2023, 27.08.2023 i 03.09.2023 

„Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii Szydłowice umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.”

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowego duszpasterza lub Kurię Diecezjalną (KPK, kan. 1066 i 1069).