Kaplica na cmentarzu w Prusach k/Lwowa

Po II wojnie światowej w wyniku decyzji mocarstw nastąpił nowy podział ziem i granic w Europie 1945 roku. Mieszkańcy Prus leżących 12 km od centrum Lwowa (obecnie miejscowość nosi nazwę Jampil, Yampil-UA, przebiega przez nią wschodnia obwodnica Lwowa, droga M-06), Kamienopola i innych miejscowości należących do parafii zostali wysiedleni, musieli opuścić zamieszkiwaną od XV w. miejscowość i udać się “z tobołkiem w ręku” w nieznane na Ziemie Zachodnie. Ruszając w drogę zabrali ze sobą dobytek osobisty jak i wyposażenie katolickiej świątyni św. Bartłomieja Apostoła w Prusach, w tym najcenniejszy obraz Matki Bożej Pocieszenia z Prus. Został on podarowany do kościoła w Prusach przez lwowskich Dominikanów. Na Kresach pozostały jednak materialne pomniki kultury i dziedzictwa, m. in. cmentarze.

Powyższe zdjęcia ilustrują stan kaplicy na cmentarzu w Prusach od 2000 do 2015 r. 

Neogotycka kaplica grobowa fundacji Jana Strzembosza z Domajowic z początku XIX wieku, to budowla z cegły, otynkowana z epitafiami fundatora (1736–1817). Po przeniesieniu doczesnych szczątków fundatora do miejscowości Lackie stała się kaplicą grzebalną kapłanów. W kaplicy zostali pochowani: ks. (…) Kowalski, ks. Feliks Tomaszewski (1807–1883), ks. Wincenty Bąkowski (1843–1904), ks. kanonik Jan Skurzak.  O miejscowym pochówku świadczy pamiątkowa tablica umieszczona we wnętrzu kaplicy.

W kaplicy znajdował się skromny ołtarz – na mensie ołtarzowej był umieszczony krzyż żelazny oraz mały krzyż mosiężny. Do bocznej ściany była przytwierdzona sygnaturka. Obecnie (stan 2015 r.) kaplica jest w tragicznym stanie technicznym, brak dachu, drzwi wejściowych oraz tablic. Z każdym dniem chyli się ku zupełnej ruinie.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu wraz z Towarzystwem Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu podejmuje inicjatywę odbudowy kaplicy i cmentarza (pozostało kilkadziesiąt cennych i dobrze zachowanych nagrobków).

Autor zdjęć: Eugeniusz Szewczuk