Wydarzenie XIV

XIV wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość obdarowania poprzez spotkanie się w domu, aby się wspólnie pomodlić za siebie i za całą parafię.

Gest do wykonania dla wszystkich

Pomódl się wspólnie z całą rodziną w domu za siebie nawzajem i za całą parafię, abyśmy potrafili być darem dla siebie a na zakończenie obdarujmy się wzajemnie błogosławieństwem czyniąc sobie na czole znak krzyża i mówiąc: Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Gest podczas liturgii

Po kazaniu, obdarujmy się wzajemnie błogosławieństwem czyniąc sobie na czole znak krzyża i mówiąc: Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Dlaczego taki gest?

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie są zamknięci na drugiego, boją się wchodzić w relacje, bo mają z tym przykre doświadczenie, mają lęk jak będę przyjęty. Tracimy wartość wzajemnego obdarowania się, wchodzenia w relację. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, bierności zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy obdarowywali się wzajemnie i służyli sobie nawzajem, tym darem, który każdy z nas posiada.

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
Rz 12,10-18

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnego  obdarowywania, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam nas obdarowuje i ubogaca, abyśmy mogli się wzajemnie wspierać na drodze życia w budowaniu Królestwa Bożego.

Czas wydarzenia

II Niedziela Adwentu, Niepokalane Poczęcie NMP – 8 grudnia 2019