Wydarzenie X

X wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu zaprosić wszystkich parafian św. Bartłomieja Apostoła do wspólnego odkrycia wartości OFIAROWANIA poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej w intencjach parafii w Niedzielę Dobrego Pasterza.

Gest do wykonania dla wszystkich

W Niedzielę Dobrego Pasterza przyjmujemy Komunię Świętą oraz modlimy się w intencjach powołań z naszej parafii.

Gest podczas liturgii

Ofiarujemy w intencjach parafii modlitwę słowami Litanii Loretańskiej.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie stają się wobec siebie coraz bardziej dalecy odlegli, obojętni, anonimowi, zatracają poczucie wartości i sensu wzajemnej bliskości i wspólnoty, nawet w rodzinach na skutek codziennej gonitwy oraz ucieczki w świat wirtualny zatracają więzi i serdeczną bliskość. Ta sytuacja bardzo rani ludzi, czyniąc ich nieprzystosowanymi społecznie, niszczy rodziny, parafie i życie społeczne w różnych jego przejawach.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy żyli w braterskiej wspólnocie wspierając siebie nawzajem, budując bliskie relacje miłości.

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. J 13,12-15
A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, anie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. (por. Rz 15,1-7)

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnej bliskości aby mogli się w pełni ubogacać sobą i niepowtarzalnym bogactwem jakie każdy z nich posiada, aby dzięki temu mogli siebie budować i budować lepszy świat.

Czas wydarzenia

Niedziela Dobrego Pasterza – 12 MAJA 2019 R.