Posłańcy

emailBg

Posłańcy w służbie informacji i budowania jedności we wspólnocie parafialnej.

„Wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”. (Łk 9,52)

Sieć Posłańców

Jest to grupa współpracowników, która roznosi list do wszystkich rodzin parafii. W naszej parafii nosi on tytuł „Quo Vadis – Dokąd zmierzasz?” Sieć Posłańców jest powoływana w parafii na samym początku wprowadzania parafialnego programu odnowy i Ewangelizacji. Osoby te są wezwane, by być narzędziem jedności i łączności dla powierzonych im rodzin z centrum parafii. Przynosząc list do rodzin, są Posłańcami Dobrej Nowiny, nie idą bowiem w swoim imieniu, lecz w Imieniu Chrystusa, który posyła ich przez osobę Księdza Proboszcza.
Posłaniec jest kluczową postacią w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji jest UCHEM i SERCEM wspólnoty w odwiedzanych rodzinach; niesie Dobrą Nowinę, jest źródłem jedności.

Zadania Posłańca

Przekazuje Dobrą Nowinę przyniesioną w liście, jest sługą Słowa Bożego. Posłaniec odwiedza rodziny, które mu powierzono za każdym razem, gdy ukazuje się list w parafii. Zaprasza wszystkich do zaangażowania i współpracy w przygotowaniu wydarzenia parafialnego. Ma świadomość bycia posłanym w imieniu Kościoła.

Dekalog Posłańca

1. Przed zaniesieniem listu dobrze zapoznać się z jego treścią.

2. Modlić się za powierzone zadania i odwiedzanych ludzi.

3. Zanieść Dobrą Nowinę z radością w sercu.

4. Oddać list osobiście i w odpowiednim momencie.

5. Być wyrozumiałym i cierpliwym, kiedy drzwi się nie otworzą, lub tylko uchylą.

6. Zanieść list natychmiast, nie przetrzymując go u siebie. Wiadomości są ważne i wierni powinni poznać je jak najszybciej.

7. Jeżeli nie można oddać listu osobiście, poprosić inną osobę, aby ten list zaniosła.

8. W domu zanotować sugestie i świadectwa, a następnie oddać je RZK.

9. Traktować poważnie tę formę służenia braciom.

10. Podziękować Bogu za powołanie do tej służby i prosić Go, aby pomagał spełniać ją z miłością.