30.06.2019

“Przetrwać, unikając nieuniknionego”?
Nie. W wierze oznacza to “Nie chcieć zaufać Bogu”

XIII Niedziela w ciągu roku

1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.

2. Niech trwające wakacje, zwłaszcza dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie pamiętajmy, że katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. Wszystkim wypoczywającym na urlopach życzę bezpiecznych i ubogacających dni.

3. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz o nowe powołania i za powołanych z naszej parafii o godz. 18:00 w kościele w Dobrzyniu.

5. Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 14:30 w Błotach, od godz. 16:00 w Dobrzyniu i od godz. 17:30 w Szydłowicach.

6. Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 9:00. Sobotnia Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

7. Zbliża się czas ubezpieczenia mienia: budynków kościoła i kaplic. Dziękuję za zebrane już ofiary parafianom w Szydłowicach i proszę o zbiórkę ofiar na ten cel w pozostałych miejscowościach parafii.

8. W sobotę 6 lipca o godz. 15:00 Pani Sołtys Agata Bednarz zaprasza na festyn rodzinny do Dobrzynia na plac przy świetlicy. Zapraszamy wszystkich parafian i dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

9. Na czas wakacyjne dni polecam nowy nr tygodnika Gościa

10. Solenizantów i jubilatów pierwszych dni lipca zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych patronów.

11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego wakacyjnego tygodnia!