Wizytacja Pasterska w naszej Parafii

Przygotowania

Wizytacja w Błotach

Wizytacja w Dobrzyniu

Spotkanie z osobami zaangażowanymi w Parafialny Program Odnowy