16.10.2022

Chrześcijanin musi się modlić, a jednocześnie musi sam działać.

XXIX Niedziela w ciągu roku

 1. Dziś przypada dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi. Niech na tej drodze wspomaga nas doświadczenie bliskości Pana w Eucharystii.
 2. Dziś przypada 44. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.
 3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.
 4. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty, który patronuje pracownikom służby zdrowia.
 5. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada również 74. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W latach 1926-1948 był Prymasem Polski. Jemu zawdzięczamy powstanie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zadaniem tego zgromadzenia zakonnego jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.
 6. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na godz. 17:00.
 7. Niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.
 8. Przypominam, że przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się we własnej parafii. Dzieci komunijne gromadzą się na różańcu w każdy piątek w Szydłowicach o godz. 17:00.
 9. Zapraszam do Wspólnoty Żywego Różańca, do Grupy Modlitewnej św. O. Pio, do Służby Liturgicznej – ministrantów. Potrzebujemy posłańców do współpracy w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji. Chrystus Was potrzebuje! Zapraszam do włączenia się w sposób aktywny w życie parafii.
 10. Podczas liczenia wiernych w minioną niedzielę dla Urzędu Statystyki Kościoła, było nas na Mszach Św. 284 osoby (stanowi to 23% wszystkich parafian) a 120 osób przystąpiło do Komunii Św. (stanowi to 9,7% wszystkich parafian).
 11. Katecheza i spotkanie formacyjne osób zaangażowanych w Parafialny Program Odnowy odbywa się w środę o godz. 19:30 w Szydłowicach.
 12. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.
 13. Dziękujemy parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę. Na następną prosimy:
  *w Błotach: Wioletta i Bogusław Skibińscy, Alicja Kowalska;
  *w Dobrzyniu: Marta i Stefan Filipek, Gabriela i Piotr Dybczyk, Małgorzata i Zenon Chomiak, Monika i Andrzej Bakoń, Maria Wirga;
  *w Szydłowicach: Katarzyna i Mariusz Pacholewicz, Marzena i Janusz Łebedyńscy, Małgorzata Serwadczak, Jan i Maria Mąka, Irena i Wiesław Noworolscy.
 14. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wytrwałości w modlitwie oraz ufnego kierowania się Bożym słowem na wszystkich drogach codzienności.
 15. Błogosławionego tygodnia!