14.11.2021

Koniec świata: między strachem a radosnym oczekiwaniem.

XXXIII Niedziela w ciągu roku

 1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.
 2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie – czytaj więcej… Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcam, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.
 3. W tym roku decyzją Penitencjarii Apostolskiej przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
 4. Intencja modlitewna ewangelizacyjna: Za dotkniętych depresją lub wypaleniem zawodowym, aby odnaleźli wsparcie i światło, które pozwolą im ponownie otworzyć się na życie.
 5. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na Mszy Świętej o godz. 12:00 w Szydłowicach dzieci, które przygotowują się do spowiedzi i Komunii Świętej otrzymają swoje modlitewniki. W tym dniu będziemy zbierać ofiary na rozbudowę i budowę nowych kościołów w Archidiecezji.
 6. Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Polecam nowy numer tygodnika Gość Niedzielny.
 7. Dziękuję za całoroczną troskę o cmentarze. Bardzo serdecznie proszę o segregowanie odpadów przy porządkowaniu cmentarzy: kwiaty (bio), tworzywa sztuczne, znicze, szkło. Dziękuje za zrozumienie!
 8. Zapraszam do współpracy w grupach modlitewnych i apostolskich naszej parafii: do Wspólnoty Żywego Różańca, do Grupy Modlitewnej św. O. Pio, do Służby Liturgicznej – ministrantów. Potrzebujemy posłańców do współpracy w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji. Chrystus Was potrzebuje! Zapraszam do włączenia się w sposób aktywny w życie parafii. „Kto nie kocha
  własnej parafii, nie kocha Chrystusa! Kto szuka Chrystusa pomijając Kościół, traci czas!”
 9. Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym, posłańcom i zaangażowanym w liturgię za przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia ewangelizacyjnego, które miało miejsce podczas liturgii w czwartek. Zapraszam i zachęcam do napisania świadectwa i podzielenia się nim.
 10. Dziękujemy parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę. Na następną prosimy:
  *w Szydłowicach: Danuta Drozd, Urszula i Janusz Drozd, Iwona i Szymon Król, Tomasz i Maria Drozd, Marta i Grzegorz Zuzek.
  *w Dobrzyniu: Grażyna i Witold Parkoła, Maria Czarny, Teresa i Czesław Tomczyk, Barbara i Andrzej Załugowicz, Maria Ciąglewicz
  *w Błotach: Aneta i Mariusz Prokopowicz, Halina i Zenon Zaruccy.
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 12. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +śp. Józef Kilański (l. 81, z Szydłowic). Pamiętajmy o nim w modlitwach oraz o jego najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
 13. Miłej i błogosławionej niedzieli.