17.09.2017

baner_XIVNZ2017

Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?


XXIV Niedziela w ciągu roku

  1. Dziś odchodzimy uroczystość odpustową św. Stanisława Kostki w kościele filialnym w Dobrzyniu połączoną z poświęceniem nowej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sumie odpustowej o godz. 13:00 będzie przewodniczył O. Symeon Stechera OFM oraz dokona poświęcenia nowej Ikony. Na zakończenie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Dziękuję Różom Różańcowym z Dobrzynia i kilku osobom za ufundowanie Ikony MB Nieustającej Pomocy. Dziękuję za wszelki trud w przygotowaniu odpustu mieszkańcom Dobrzynia, za posprzątanie kościoła i udekorowanie kwiatami. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia oprawy liturgicznej: p. kościelnemu, p. organiście, ministrantom, lektorom, asyście procesyjnej, druhom strażakom, dzieciom sypiącym kwiatki oraz wszystkim parafianom i gościom. Bóg zapłać!.

2. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie. Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszki na „Katolickie Radio i TV Rodzina”, które działa na terenie naszej Archidiecezji.

3. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży mimo upływu stuleci jest nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła – zapraszam nie tylko dzieci i młodzież, ale także rodziców, nauczycieli i wychowawców.

4. W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

5. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

6. Dziękuję parafianom za wspólną modlitwę w dniu fatimskim w naszej parafii i pielgrzymowanie do Tronu Naszej Matki i Królowej na Jasną Górę w minionym tygodniu.

7. Dziś 17 września, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie i o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

8. Przypominam, że przygotowanie do sakramentów świętych i ich przyjęcie odbywa się we własnej parafii:

*Kandydaci do Bierzmowania spotykają się w I niedzielę m-ca w kościele parafialnym w Szydłowicach na Mszy Św. o godz. 12:00 i katechezie;

* Rodzice wraz z dziećmi przygotowującymi się do spowiedzi i pierwszej Komunii Św., spotykają się w ostatnią niedzielę m-ca na Mszy Św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Szydłowicach. Zapraszam do kancelarii (we wrześniu) rodziców dzieci komunijnych.

9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:

* Radosław Hładij, kawaler, zam. w Błotach, Ewelina Lemiecha, panna, zam. w Nowych Kolniach, zapowiedź trzecia.

10. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny i miesięcznik Nowe Życie.

11. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu: we wtorek i w sobotę od godz. 17:00.

12. Dziękuję rodzinom za posprzątanie kościołów i udekorowanie na dzisiejszą niedzielę.

13. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia!