Wydarzenie I

 

I Wydarzenie parafialne

Wszyscy parafianie zostaną uwrażliwieni na wartość obdarowania przez zaniesienie sąsiadom kartki z życzeniami, podpisanej przez całą rodzinę z okazji św. Mikołaja.

Symboliczny gest

Zanieść kartkę z życzeniami do swoich sąsiadów podpisaną przez całą rodzinę.

Gest podczas liturgii

Na znak pokoju podajemy sobie rękę, obdarowujemy się uśmiechem i życzliwym spojrzeniem wypowiadając słowa: Dziękuję Ci, że jesteś!

Dlaczego taki gest

Z sytuacji (problemu): Dlatego, że ludzie są zamknięci na drugiego, boją się wchodzić w relacje, bo mają z tym przykre doświadczenie, mają lęk jak będę przyjęty. Tracimy wartość wzajemnego obdarowania się, wchodzenia w relację. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy obdarowywali się wzajemnie i służyli sobie nawzajem, tym darem, który każdy z nas posiada.

„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali.  Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.  Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi”. Rz 12,10-18

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnego  obdarowywania, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje, aby się wzajemnie wspierać na drodze życia w budowaniu Królestwa Bożego.

Czas wydarzenia

I Niedziela Adwentu 3 grudnia 2017 r. i w dzień Św. Mikołaja 6 grudnia 2017 r.