07.11.2021

Czy i my, jak uczeni w piśmie, wszystkiego nie obracamy w grosz?

XXXII Niedziela w ciągu roku

 1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.
 2. Dziś pierwsza niedziela listopada, wspólnotowa Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic we Wspólnocie Żywego Różańca.
 3. Intencja modlitewna ewangelizacyjna: Za dotkniętych depresją lub wypaleniem zawodowym, aby odnaleźli wsparcie i światło, które pozwolą im ponownie otworzyć się na życie.
 4. We wtorek zakończymy modlitwę wypominkową na Mszy św. o godz. 16:00 w Szydłowicach. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone z racji tegorocznych wypominek.
 5. W tym roku decyzją Penitencjarii Apostolskiej przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
 6. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie. Msze Święte wg porządku niedzielnego. Zapraszam druhów strażaków z pocztami sztandarowymi do modlitwy w intencji Ojczyzny.
 7. W czwartek podczas liturgii przeżyjemy XVII wydarzenie ewangelizacyjne podczas którego pragniemy odkryć wartość „Pojednania, które daje siłę”. Posłańcy dostarczą list do rodzin, który jest jednocześnie zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich.
 8. Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Polecam nowy numer tygodnika Gość Niedzielny, miesięcznika Różaniec i dla dzieci Anioł Stróż.
 9. We wtorek, środę i w czwartek odbędzie się w Mąkoszycach spotkanie parafialnych zespołów Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Zapraszam wszystkich odpowiedzialnych i posłańców do udziału.
 10. Bardzo serdecznie proszę o segregowanie odpadów przy porządkowaniu cmentarzy: kwiaty (bio), tworzywa sztuczne, znicze, szkło. Dziękuje za zrozumienie!
 11. Zapraszam do współpracy w grupach modlitewnych i apostolskich naszej parafii: do Wspólnoty Żywego Różańca, do Grupy Modlitewnej św. O. Pio, do Służby Liturgicznej – ministrantów. Potrzebujemy posłańców do współpracy w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji. Chrystus Was potrzebuje! Zapraszam do włączenia się w sposób aktywny w życie parafii. „Kto nie kocha własnej parafii, nie kocha Chrystusa! Kto szuka Chrystusa pomijając Kościół, traci czas!”
 12. Dziękujemy parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę. Na następną prosimy:
  *w Szydłowicach: Elżbieta i Mariusz Wolan, Anna i Ryszard Wolańscy, Emilia i Czesław Talkowscy, Małgorzata Horodyńska, Mariusz Prusaczyk, Kamila i Krzysztof Otoccy,
  *w Dobrzyniu: Renata i Wiesław Mykita, Halina i Piotr Szymańscy, Halina i Krzysztof Sękowscy, Renata i Marek Piotrowscy, Patrycja i Marcin Przyszlak,
  *w Błotach: Anna i Krzysztof Jankowscy, Jadwiga i Wiesław Jankowscy.
 13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 14. Miłej i błogosławionej niedzieli.