Wydarzenie XVI

XVI wydarzenie ewangelizacyjne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość wzajemnych relacji.

Gest do wykonania dla wszystkich

Rodzinne spotkanie w domu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, wzajemnym dzieleniu się refleksjami i zakończonym modlitwą o dobre relacje w naszej rodzinie, sąsiedztwie i parafii.

Gest podczas liturgii

Po kazaniu, wstajemy spoglądamy na siebie i zwracamy się do siebie za słowami: DZIĘKUJĘ CI ZA TRUD CODZIENNEJ PRACY. Pokazać, że pracą sobie służymy nawzajem. Kartka z nazwą mojej pracy jaką wykonuję i podaję drugiemu w tym geście.

Dlaczego taki gest?

Z sytuacji: Ludzie tracą wzajemne relacje z powodu ekspansji  ideologii liberalnych, które zamykają ludzi na wzajemne relacje, konfliktują społeczeństwo a nawet rodziny, utwierdzają w indywidualizmie; szczególnie objawiło się to przy doświadczeniu ograniczeń związanych z pandemią. Następuje utrata wzajemnej wdzięczności, wchodzenia w relację i współpracę dla wspólnego dobra. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka.

Z ideału: Jezus pragnie abyśmy współdziałali, współpracowali ze sobą abyśmy mogli służyć sobie nawzajem, parafii oraz całemu Kościołowi.

Rz 8, 28 – Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.
Ef 4,7-13 – Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego […] dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Flp 2,4-5 – A każdy niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

Z nawrócenia: Trzeba pomóc ludziom odkryć wartość dobrych relacji i współdziałania, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje.

Czas wydarzenia

Niedziela – 26 września 2021 r.