Wydarzenie XI

XI wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić parafian na wartość OTWARTOŚCI przez rozważenie fragmentu z Pisma św. 1 Kor 3,16; 6,19; uświadomienie sobie obecności w nas Ducha Świętego i pomodlenie się do Niego w swoim sąsiedzie.

Gest do wykonania dla wszystkich

Rozważyć fragment z Pisma św. 1Kor 3,16; 6,19 i pomodlić się do Ducha Świętego w twoim sąsiedzie [najlepiej w rodzinie]

Gest podczas liturgii

Odnowienie zobowiązań z sakramentu bierzmowania z zapalonymi świecami w ręku.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie są zamknięci jeden na drugiego, nie okazują sobie gestów życzliwości, co powoduje oddalenie się od siebie, coraz większe podziały, które tworzą bariery nie do przebycia. Dominującym zaczyna być zobojętnienie na drugiego człowieka, które bardzo rani, odbiera poczucie sensu i wartości, zamyka w sobie, rodzi nieufność i wrogość, prowadzi do depresji.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy okazywali sobie przychylność i zaprasza nas do postawy dobroduszności.

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach Rz 12,10-16

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć jaką wartością jest wzajemna życzliwość, aby dzięki temu mogli bardziej otworzyć się na siebie i zauważyć, że bliskie i życzliwe relacje nadają życiu wartość i sens napełniają radością i poczuciem bezpieczeństwa.

Czas wydarzenia

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 9 czerwca 2019 r.