03.09.2023

stacja7.pl

Liturgia Słowa dowodzi, że Bóg naprawdę jest miłością.

XXII Niedziela w ciągu roku

 1. Od początku września modlitwy o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). W nurcie tej wrześniowej modlitwy, w zbliżającą się rocznicę terrorystycznej zamachu na Word Trade Center w Nowym Jorku 11 września, obejmijmy pamięcią ofiary tej i innych tragedii, których źródłem zawsze jest nienawiść. Prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
 2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Z tej racji adorujemy we wspólnocie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zmiana tajemnic we wspólnocie Żywego Różańca.
 3. Jutro w poniedziałek, 4 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieciom i młodzieży życzę wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a rodzicom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży. Msza Święta na rozpoczęcie roku w kościele w Dobrzyniu o godz. 9:30. Serdecznie uczniów wraz z rodzicami. Przypominam i proszę, aby dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny przystępując spowiedzi.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Wspólnotowa adoracja od godz. 17:00 w Dobrzyniu. Podczas Mszy Św. będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa i prosili o święte powołania kapłańskie również z naszej wspólnoty parafialnej.
 5. W piątek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Duchowość naszego narodu jest przeniknięta duchowością maryjną, która zawsze ukierunkowuje nas na Boga. W naszej tradycji to święto jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb. Na zakończenie Mszy św. o godz. 18:00 w Szydłowicach błogosławieństwo ziarna siewnego.
 6. Wychowanie religijne jest naszym wspólnym obowiązkiem. Oczywiście pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice. Chodzi o rozwój intelektualny dzieci i ich rozwój duchowy ku świętości. Otwieramy ich serca na Boga i świat, który nas otacza.
 7. Przypominam, że przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się we własnej parafii. We wrześniu zapraszam do kancelarii na rozmowę duszpasterską rodziców dzieci komunijnych – kandydatów do przygotowania do spowiedzi i I Komunii.
 8. Dziękuję Druhom Strażakom z Szydłowic za asystę podczas uroczystości odpustowej, niesienie baldachimu podczas procesji, służbie liturgicznej, panu organiście, panu kościelnemu, asyście procesyjnej i wszystkim parafianom, którzy przybyli na odpust św. Bartłomieja.
 9. Po wakacjach rozpoczynamy pracę formacyjną we wszystkich grupach i wspólnotach w naszej parafii. Zapraszam do Wspólnoty Żywego Różańca, do Grupy Modlitewnej św. O. Pio, do Służby Liturgicznej – ministrantów. Potrzebujemy posłańców i animatorów do współpracy w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji, do grupy synodalnej. Chrystus Was potrzebuje! Zapraszam do włączenia się w sposób aktywny w życie parafii. Kto nie kocha własnej parafii, nie kocha Chrystusa! Kościół, parafia bez więzi międzyludzkich przypomina cmentarz.
 10. Katecheza i spotkanie formacyjne osób zaangażowanych w Parafialny Program Odnowy odbywa się w środę o godz. 19:30 w Szydłowicach. Zapraszamy!
 11. W sobotę 9 września sołectwo Szydłowice wraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubszy organizuje Gminny Dzień Dziękczynienia za tegoroczne plony. Rozpoczynamy Mszą św. w Szydłowicach o godz. 13:30, następnie przemarsz korowodu dożynkowego na boisko w Szydłowicach. Zachęcam i proszę o dekoracje naszych posesji.
 12. Za tydzień w niedzielę 10 września błogosławieństwo tornistrów pierwszoklasistów (we wszystkich kościołach).
 13. Zapraszam na doroczną pielgrzymkę duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę (15 września w piątek).
 14. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny, miesięcznik Różaniec i dla dzieci miesięcznik Anioł Stróż.
 15. Zapowiedzi: Konrad Boruń, kawaler, zam. w Dobrzyniu i Karolina Janik, panna w Grodkowie, parafia św. Michała Archanioła w Grodkowie, zapowiedź trzecia.
 16. Dziękujemy rodzinom i parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów. Na niedzielę 10 września prosimy:
  *w Szydłowicach – tylko sprzątanie w piątek po Mszy św.: Kazimiera i Andrzej Kasprzyccy, Barbara Wężyk, Agnieszka Kasprzycka; Aleksandra Piasecka, Celina i Józef Chudy, Marta i Marcin Gralak;
  *w Dobrzyniu – tylko sprzątanie, dekorują nowożeńcy: Marzena i Mariusz Woźniak, Anna i Lech Pawluk, Maria i Franciszek Bubała, Zofia i Stanisław Salak, Ewelina i Paweł Salak;
  *w Błotach: Krystyna i Henryk Popik, Anna i Daniel Łagodzińscy.
 17. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.
 18. Parafianom i gościom życzę błogosławionej niedzieli.