01.11.2020

.

Uroczystość Wszystkich Świętych

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Msze Święte będą dziś odprawione wg porządku niedzielnego o godz. 9:00, 10:30, 12:00. Od dziś dodatkowa Msza św. w Szydłowicach w niedzielę o godz. 16:00 (w czasie pandemii).
 2. Dziś z racji I niedzieli m-ca wspólnotowa Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych.
 3. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Msza św. w Błotach o godz. 15:00, w Dobrzyniu o godz. 16:30 i w Szydłowicach o godz. 18:00.
 4. W tym roku decyzją Penitencjarii Apostolskiej przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, podczas Mszy Świętej o godz. 17:00 i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Dobrzyniu.
 6. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w środę w Błotach od godz. 16:30, w czwartek w Dobrzyniu od godz. 16:30 i w piątek w Szydłowicach od godz. 17:30. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową.
 7. Odwiedziny chorych i seniorów z posługa sakramentalną w sobotę od godz. 9:00. Zachęcam i proszę o zgłaszanie chorych i seniorów, którzy nie chodzą do kościoła, aby mogli skorzystali z posługi sakramentalnej.
 8. Od poniedziałku będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych i poleciliśmy modlitwie Kościoła. Towarzyszyć jej będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Kartki wypominkowe proszę składać na tacę. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane z racji wypominek.

Plan modlitwy wypominkowej:
* poniedziałek – 2 listopada   – Lednica i Leśna Woda Dobrzyń 1-40, Szydłowice 1-45,
* wtorek – 3 listopada  – Szydłowice 46–85
* środa – 4 listopada  – Błota 1–44
* czwartek – 5 listopada   – Dobrzyń 41–80
* piątek – 6 listopada  – Szydłowice 86–130
* sobota – 7 listopada  – Myśliborzyce
* poniedziałek – 9 listopada  – Dobrzyń 81–120
* środa – 11 listopada – Błota 45–90,
* czwartek – 12 listopada – Dobrzyń 121–160,

 1. Dziękujemy parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę. W Szydłowicach w tym tygodniu prosimy: Katarzyna i Remigiusz Burliga, Beata i Damian Biegańscy, Katarzyna i Marek Derega, Halina Ślusarczyk i Grzegorz Drozd.
 2. W Dobrzyniu o posprzątanie i udekorowanie kościoła proszę parafian: Irena i Czesław Mielnik, Monika i Grzegorz Mularz, Maria i Władysław Lazar, Małgorzata i Marek Smok, Czesław Bobra.
 3. W niedzielę 8 listopada przypada XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jest on poświęcony Republice Środkowoafrykańskiej, krajowi, który od wielu lat doświadcza ogromnego dramatu. Wojna, zniszczenie, głód, śmierć i prześladowania są codziennym „chlebem” tysięcy chrześcijan w  tym afrykańskim kraju. Nasi bracia i siostry z RŚA potrzebują naszego wsparcia duchowego i materialnego. Dlatego – podarujmy im nadzieję! 
 4. Biuletyn parafialny dostępny jest na parafialnej stronie internetowej.
 5. Sobotnia Msza Św. o godz. 17:00 w Szydłowicach jest Mszą Świętą niedzielną.
 6. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość i miesięcznik Różaniec dla dzieci Anioł Stróż.
 7. Kancelaria będzie czynna w tym tygodniu tylko we wtorek od godz. 16:00. W sprawach losowych proszę zgłaszać się niezwłocznie.
 8. Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.
 9. Wszystkim Parafianom dziękuję i proszę o odpowiedzialność, rozwagę i rozsądek w zachowaniu zaleceń sanitarnych – zakrywamy usta, nos, zachowujemy dystans. Błogosławionego tygodnia!