12.02.2023

Aby wybrzmiało wielkie Boże „tak”, konieczne są liczne małe „nie”.

VI Niedziela w ciągu roku

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem!
 3. W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego KEP, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski wyraził zgodę na zorganizowanie zbiórki ofiar do puszek na  pomoc poszkodowanym podczas trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, po każdej Mszy Świętej w niedzielę 12 lutego br. Środki zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska.
 4. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.
 5. W święto Cyryla i Metodego modlimy się za narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby przez codziennie kierowaną do Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
 6. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
 7. W przyszłą niedzielę, 19 lutego, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nieszczęściem oraz ich rodziny, które z powodu pijaństwa swoich bliskich autentycznie cierpią.
 8. W tym tygodniu o posprzątanie kościołów prosimy następujących parafian:
  *w Błotach Bernadetta i Zdzisław Fiałka, Genowefa Jarosz;
  *w Dobrzyniu Czesława i Mieczysław Bireccy, Danuta i Zbigniew Załugowicz, Sabina i Marcin Kołtowscy, Grażyna i Mieczysław Szostak, Monika Baściuk;
  *w Szydłowicach Kazimiera i Andrzej Kasprzyccy, Barbara i Daniel Wężyk, Agnieszka i Adam Kasprzyccy, Aleksandra Piasecka, Celina i Józef Chudy.
 9. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.
 10. Pragnę zaprosić wszystkich parafian do udziału w Akcji „Oczyść Dom i Świat z elektrośmieci – wesprzyj z nami Kościoły na Wschodzie gdzie mieszkają nasi rodacy oraz Zgromadzenie Matki Bożej Loretańskiej”. W piątek, 24 marca zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz AGD). Zbiórka w Szydłowicach, Błotach i Dobrzyniu przy kościołach do godz. 16:00.
 11. Dzieciom i młodzieży rozpoczynającym ferie życzę dobrego czasu odpoczynku, aby wzmocnić siły fizyczne i duchowe.
 12. Bożego błogosławieństwa dla solenizantów i jubilatów nadchodzących dni.
 13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego tygodnia!