12.03.2017

baner_IINWP_2017

Gdy człowiek wyrusza w drogę za Słowem Pana – to też jest przemienienie


II Niedziela Okresu Przygotowania Paschalnego
– Wielkiego Postu

1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych.

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy polskich misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne (działalność ewangeliczną, edukacyjną, medyczną i charytatywną). Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

3. W poniedziałek 13 marca z okazji Roku fatimskiego i 100. rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie zapraszam Mszę św. i Nowennę Fatimską o godz. 17:00 do kościoła parafialnego w Szydłowicach.

Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de Maio de 2012

4. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

5. Nabożeństwa pasyjne są odprawiane według następującego porządku:

* DROGA KRZYŻOWA o godz. 17:00 – w środę w Błotach, w czwartek w Dobrzyniu i w piątek w Szydłowicach,

* GORZKIE ŻALE – w niedziele Wielkiego Postu we wszystkich kościołach,

* GODZINA MIŁOSIERDZIA o godz. 15:00 – w niedziele Wielkiego Postu w kościele parafialnym w Szydłowicach o godz. 15:00.

6. Rekolekcje Wielkopostne – rozpoczną się w naszej parafii w V Niedzielę Wielkiego Postu 2 kwietnia. Pomyślmy już teraz, by tak zorganizować zajęcia, by móc uczestniczyć w rekolekcjach i przystąpić do spowiedzi.

7. W Wielkim Poście mamy możliwość uzyskania za udział w drodze krzyżowej, w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji odpustu zupełnego (darowania człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny dla zmarłych – ratuje dusze z czyśćca). Warunki uzyskania odpustu: wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja) i wypełnić trzy warunki:

* Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
* przyjęcie Komunii Świętej,
* odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego,

8. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

9. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

10. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.

11. Dziękuję rodzinom, które posprzątały kościoły na dzisiejszą niedzielę.

12. Podczas Mszy św., kiedy jest odprawiana Droga Krzyżowa będzie zbierana taca na kwiaty do Bożego Grobu i przygotowanie świąt, a w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary do puszki. Zgodnie ze zwyczajem przypominam również o składaniu w kopercie na tacę ofiar na kwiaty od rodzin sprzątających kościoły w danym tygodniu.

13. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

* Damian Rafał Drozd, kawaler, zam. w Szydłowicach i Agnieszka Elżbieta Glinkowska, panna, zam. w Brzegu, par. św. Mikołaja – zapowiedź druga,

* Maciej Bogusław Kowalczyk kawaler, zam. w Wałbrzychu, par. Niepokalanego Poczęcia NMP i Katarzyna Elżbieta Kroczak, panna, zam. w Szydłowicach – zapowiedź pierwsza,

14. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu tylko we wtorek i w sobotę.

15. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Rafał Zajączkowski (l. 29) z Dobrzynia. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14:00 w Dobrzyniu. Wieczny odpoczynek

16. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego wielkopostnego tygodnia!