13.03.2022

Przedmiotem umowy jest Ojczyzna w Niebie. Warunkiem spełnienia – Chrystusowy Krzyż.

II Niedziela przygotowania paschalnego

 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Pomagamy misjonarzom przekazując ofiary do puszek, tak jak w ubiegłych latach.
 2. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.
 3. W dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa pasyjne. Zapraszam do licznego udziału wszystkich parafian: dzieci z rodzicami, młodzież i dorosłych. Zachęcam również do podejmowania osobistych umartwień, a także do specjalnych wielkopostnych postanowień.
 4. Nabożeństwa pasyjne będą odprawiane wg następującego porządku:
 • DROGA KRZYŻOWA – w środę w Błotach, w czwartek w Dobrzyniu i w piątek w Szydłowicach o godz. 17:00,
 • GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym – w niedziele Wielkiego Postu w kościele parafialnym w Szydłowicach o godz. 16:00.
 1. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. Msze Święte tego dnia o godz. 15:00, 16:30 i 18:00. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.
 2. Za tydzień w niedzielę podczas liturgii w kościele a następnie w domach przeżyjemy XVIII wydarzenie ewangelizacyjne zapraszające nas do odkrycia „Braterstwa, które daje radość. Dziś Posłańcy otrzymują list do rodzin, który jest jednocześnie zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich.
 3. Zachęcam do nabycia wielkanocnego baranka z białej czekolady (5PLN) i świec – paschalików (15PLN), z których dochód tradycyjnie przeznaczony będzie na cele charytatywne CARITAS.
 4. Tradycyjnie podczas Mszy Św., kiedy będzie odprawiana Droga Krzyżowa będzie zbierana taca na kwiaty do Bożego Grobu i przygotowanie świąt, a w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary do puszki. Zgodnie ze zwyczajem przypominam również o składaniu w kopercie na tacę ofiar na kwiaty od rodzin sprzątających kościoły w danym tygodniu.
 5. Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała Archanioła to prawdziwa broń duchowa. Kiedy w życiu wydawałoby się, że wszystko idzie nie tak i nie masz już pomysłu na wyjście z sytuacji – wypróbuj modlitwę do św. Michała Archanioła. Zaopatrz się w duchową amunicję i skutecznie walcz ze złem w swoim życiu!
 6. Módlmy się wszyscy o pokój! Pamiętajmy w modlitwie o chorych, cierpiących i konających.
 7. We wtorek od godz. 17:00 w Szydłowicach dzieci komunijne odbierają stroje.
 8. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny wydanie Gość Extra, poświęcony w całości św. Ojcu Pio.
 9. W tym tygodniu o posprzątanie kościołów prosimy następujących parafian:
  *w Szydłowicach: Anna i Piotr Przybylscy, Paulina i Sebastian Siwula, Jolanta Guguła, Tomasz Guguła, Dorota i Józef Drozd,
  *w Dobrzyniu: Adam Mykita, Renata i Adam Pasławscy, Bogusława i Czesław Znamiec, Krystyna i Piotr Kasprzyccy, Jadwiga i Czesław Stelmach
  *w Błotach: Aneta i Robert Związek, Anna Szpineta, Anna i Józef Hładij, Czesława i Edward Hajduga,
 10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi.
 11. Parafianom i gościom życzę błogosławionej niedzieli oraz dobrego tygodnia.