04.04.2021

W jednym wydarzeniu mieści się triumf Jezusa i rewolucja, która odmieniła ludzkość.

Zmartwychwstanie Pańskie

Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzę!  ks. Proboszcz 

 1. Radość Wielkiej Nocy nadal w nas trwa. Chcemy jak niewiasty idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, odkryć ponownie, że On zmartwychwstał, i tę radość ponieść w świat, dzielić się nią ze wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!
 2. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżyliśmy Święte Triduum Paschalne. Panu organiście, liturgicznej służbie ołtarza, kościelnym, parafianom – rodzinom które sprzątały i przygotowywały i dekorowały świątynie: ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościoły i przystroili kwiatami. Druhom Strażakom z Błot i Szydłowic za pomoc w dotarciu do wszystkich rodzin w parafii, by pobłogosławić pokarmy na stół wielkanocny, za przygotowanie ogniska na liturgię Wigilii Paschalnej, za pamięć o godz. 21:37 2 kwietnia br. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.
 3. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg porządku niedzielnego.
 4. Spotkanie Żywego Różańca oraz zmiana tajemnic różańcowych zostają przeniesione na Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
 5. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15 spotkamy się na Godzinie Miłosierdzia. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.
 6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: śp. Maria Poświstak (l. 68) z Błot, pogrzeb jest planowany na czwartek (patrz informacja na klepsydrze). Pamiętajmy zmarłej w modlitwach oraz o jej najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
 7. Dzisiejszymi ofiarami wspieramy uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce.
 8. Kancelaria jest nieczynna. W sprawach pilnych (pogrzeb) proszę najpierw o kontakt telefoniczny.
 9. Na świąteczną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.
 10. Dziękujemy za posprzątanie kościołów, w tym tygodniu prosimy następujące rodziny i parafian:
  *w Szydłowicach: Danuta Drozd, Urszula i Janusz Drozd, Iwona i Szymon Król, Tomasz i Maria Drozd, Marta i Grzegorz Zuzek,
  *w Dobrzyniu: Jolanta i Tomasz Preis, Zdzisława Bednarska, Alina i Piotr Kobusińsy, Barbara i Leszek Bednarscy, Agata i Rafał Bednarscy,
  *w Błotach: Anna i Ireneusz Międzybrodzccy, Bernadetta i Zdzisław Fiałka.
 11. Odwiedziny chorych i seniorów w sobotę 10 kwietnia 2021 r. od godz. 9:00.
 12. Módlmy się w intencjach związanych z zagrożeniem spowodowanym wirusem, szczególnie za osoby chore, pracowników służby zdrowia oraz o uchronienie od choroby naszych bliskich i nas samych.
 13. W czasie epidemii i obowiązujących zaleceń sanitarnych, #ZostańWDomu#NieNarażajSiebieIinnych w budynkach kościelnych może przebywać 1 osoba na 20m2 powierzchni kościoła czy kaplicy. Proszę o przyjęcie tego ze zrozumieniem. Pierwszeństwo udziału we Mszy Św. ma rodzina, która zamówiła intencję mszalną (1-2 osoby). Proszę, aby w kościołach zajmować pierwsze ławki zachowując 2 metrowe odległości pomiędzy sobą.
 14. Wszystkim Parafianom dziękuję i proszę o odpowiedzialność, rozwagę i rozsądek. Życzę pokoju serca na dni Oktawy Wielkanocy!