Małżeństwo

baner_Małżeństwo

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)


Drodzy Narzeczeni! 

Gratuluję Wam Waszej decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa. Przed Wami ekscytujący czas z dużą ilością planowania i przygotowań! Choć potrzeba z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem powiadomić parafię o zamiarze zawarcia małżeństwa co jest powszechną i wymaganą praktyką, aby zarezerwować dzień i godzinę w parafii, to proszę zróbcie to wcześniej. Potrzebny będzie czas na udział w katechezie przedmałżeńskiej i spokojne przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa.

Pomocne informacje

1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli ślub ma odbywać się w innej parafii, należy przedłożyć zgodę proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

2. Rezerwacja dnia i godziny – datę i godzinę zawarcia sakramentu małżeństwa należy zarezerwować w parafii około 6 m-cy wcześniej.

3. Małżeństwo konkordatowe – jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe (tzn. kanoniczne, które po spełnieniu warunków koniecznych powoduje zaistnienie skutków cywilnych) to w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych proszą o wydanie „Zaświadczenia o braku przeszkód cywilnych w prawie polskim do zawarcia małżeństwa ze sobą”. To zaświadczenie wydawane jest w 3 egzemplarzach i jest ważne przez okres 6 m-cy od chwili wystawienia.

4. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu. Rozmowa duszpasterska z narzeczonymi ma stwierdzić czy nie ma przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa i przed ślubem odbywa się w dwóch etapach:

I – spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych, inne ustalenia szczegółowe,

II – termin drugiego spotkania jest ustalany,

Dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa

  • Dowody osobiste, paszporty lub inne publiczne dokumenty podające datę i miejsce urodzenia oraz zaopatrzone w fotografię.
  • Świadectwa Chrztu narzeczonych (są ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia przez parafię Chrztu). Świadectwo Chrztu ma zawierać odpowiednią i aktualną adnotację, że jest ono wystawione do sakramentu małżeństwa oraz informację o dacie udzielenia sakramentu bierzmowania.
  • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej przez narzeczonych.
  • Świadectwo z katechezy (ostatnia klasa nauki katechezy w szkole).
  • Dane dwóch świadków: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oraz wiek. Małżeństwo jest sakramentem dlatego świadkami tego wydarzenia powinny być osoby wierzące i przystępujące do sakramentów świętych.
  • Zaświadczenie z USC.
  • Akt zawarcia związku cywilnego (jeśli wcześniej osoby zawarły już ze sobą związek cywilny).
  • Akt zgonu małżonka (dotyczy wdowców i wdów).

Zapowiedzi przedślubne – po spisaniu protokołu kanonicznego badania narzeczonych proboszcz kieruje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do w parafiach narzeczonych. Wygłoszenie zapowiedzi (są trzykrotnie głoszone lub wywieszane w gablocie ogłoszeń przez trzy tygodnie) musi być koniecznie potwierdzone specjalnym świadectwem i odpowiednią treścią. Po tym okresie narzeczeni zgłaszają się po odbiór zapowiedzi, które następnie dostarczają do kancelarii, gdzie został spisany protokół.

Spowiedź przedślubna – narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź w co najmniej miesięcznym odstępie):
„I” – po spisaniu protokołu,
„II” – w czasie najbliższym przed ślubem.
Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć spowiednikowi, że jest to „I” lub „II”  spowiedź przedślubna i poprosić spowiednika o potwierdzenie.

Poradnia życia rodzinnego – narzeczeni udają się na trzy indywidualne spotkania w poradni życia rodzinnego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminów spotkań).

W dniu zawarcia sakramentu małżeństwa zwyczajowo uprasza się o punktualne przybycie z 10 – 15 minutowym wyprzedzeniem. Do zakrystii świadkowie przynoszą ze sobą obrączki.


baner_małżeństwo

Warto przeczytać także:

Ślub. Kiedy i co fotografować?
Kodeks Prawa Kanonicznego (1055 – 1165 KPK)
Spotkania i rekolekcje małżeńskie
Przygotowanie narzeczonych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w Archidiecezji Wrocławskiej

baner_małżeństwo1