Spotkanie opłatkowe

6 stycznia 2017 roku – Świetlica wiejska w Szydłowicach