19.07.2020

Życica z wyglądu podobna jest do zboża. Zło to świetna imitacja dobra.

Ziarna Słowa – Nadzieja zawieść nie może
Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy beatyfikacyjnej Edmunda Bojanowskiego, matki Reginy Protman i 108 Męczenników na Placu Józefa Piłsudzkiego w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty przypomniał jedno z ośmiu błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

XVI Niedziela w ciągu roku

 1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.
 2. Dziś rozpoczynamy XXI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. MIVA Polska zaprasza wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w „Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”. Ofiarę będziemy mogli złożyć dziś do puszki podczas błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów po Mszach Św.
 3. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.
 4. Z racji ostatniego tygodnia miesiąca lipca zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: w środę w Błotach, w czwartek w Dobrzyniu i w piątek w Szydłowicach.
 5. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.
 6. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
 7. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
 8. Grupa Św. O. Pio spotyka się w czwartek o godz. 19:00.
 9. Sobotnia Msza Św. o godz. 18:00 w Szydłowicach jest Mszą Świętą niedzielną.
 10. Zbliża się czas ubezpieczenia mienia: budynków kościoła i kaplic. Proszę o zbiórkę ofiar na ten cel we wszystkich miejscowościach parafii.
 11. W sprawach kancelaryjnych najpierw proszę o kontakt tel. 77.412 69 84.
 12. Na wakacyjną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.
 13. Dziękujemy parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę. W Szydłowicach o posprzątanie proszę następujących parafian: Marzena i Janusz Łebedyńscy, Małgorzata i Feliks Serwadczak, Maria i Jan Mąka, Adam Roman, Stanisław Drab, Irena i Wiesław Noworolscy.
 14. W Dobrzyniu o posprzątanie kościoła proszę następujących parafian: Weronika i Grzegorz Kuriata, Danuta Furgała, Marta i Stefan Filipek, Stanisława i Eugeniusz Tomczyk, Gabriela i Piotr Dybczyk.
 15. Biuletyn parafialny dostępny jest na parafialnej stronie internetowej.
 16. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzę wsparcia świętych patronów i życzliwej pamięci najbliższych.
 17. Wakacje, urlop, wypoczynkiem też mogą być czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego. Wszystkim Parafianom i gościom dziękuję i proszę o odpowiedzialność, rozwagę i rozsądek. Życzę pokoju serca i błogosławionego tygodnia!