Wydarzenie XXII

XXII Wydarzenie ewangelizacyjne

Zapraszamy wszystkich, aby okazać serdeczność sobie i najbliższym osobom.

Gest do wykonania dla wszystkich

Rodzinne spotkanie w domu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, zakończonym modlitwą. 
Zastanowienie się:

  • Dlaczego warto być serdecznym?
  • W jaki sposób możemy okazywać sobie serdeczność na co dzień?
  • Co możemy zrobić, żeby poprawić okazywanie sobie serdeczności?
Gest podczas liturgii

Okażemy sobie serdeczność poprzez gest ofiarowania i przyklejenia serca-plakietki sobie i komuś bliskiemu, komu chcę ofiarować.

Dlaczego taki gest

Proponowany gest daje szansę odkrycia ponownie wartości życia w rodzinie, która jest szkołą serdeczności i uczy zauważać nasze potrzeby. Chodzi o jakość naszych rodzinnych relacji, by dawały radość i szczęście. Niech ten gest nas ubogaca i przemienia oraz obejmuje także nasze życie nie tylko rodzinne, ale też sąsiedzkie i między ludzkie.

Jezus pragnie, abyśmy żyli okazując sobie miłosierdzie i serdeczność troszczyli się o nasze zbawienie.

Kol 3,12-14

  Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!

Gal 5,23

  Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Czas wydarzenia

I Niedziela Adwentu 27 listopada 2022 roku