Wydarzenie XIII

XIII wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić parafian na wartość przebaczenia poprzez dokonanie aktu przebaczenia zmarłym, z którymi ciągle wiążą cię przykre wspomnienia, poczucie krzywdy, lub zranienia.

Gest do wykonania dla wszystkich

Dokonaj aktu przebaczenie zmarłym, z którymi ciągle wiążą cię przykre wspomnienia, poczucie krzywdy, lub zranienia. Najlepiej zrobić to nad grobem tej osoby jeśli nie to w Kościele lub w domu, odmawiając modlitwę przebaczenia i prośby o przebaczenie podczas Uroczystości Wszystkich Świętych.

Gest podczas liturgii

Po kazaniu wszyscy stojąc odmawiają modlitwę o zdolność przebaczenia wszystkim naszym winowajcom znanym i nie znanym nadto i sobie samemu.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie są zamknięci na siebie, różnego rodzaju zranieniami i krzywdami, boją się wchodzić w relacje, bo mają z tym przykre doświadczenie. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka. Nieprzebaczenie niszczy i deformuje człowieka duchowo, jest bardzo poważną chorobą duchową.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy przebaczali sobie wzajemnie i w ten sposób stawali się otwarci na przyjęcie przebaczenia od Boga.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Mt 6,11-15
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ef 4,31-32
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?  Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami.  Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.  Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien!  Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie.  On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.  Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Mt 18, 21-35  

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość przebaczenia aby mogli doświadczyć cudu uzdrowienia, przez wzajemne przebaczenie, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje, aby się wzajemnie wspierać na drodze życia w budowaniu Królestwa Bożego. 

Czas wydarzenia

Niedziela – 27 października 2019 r.