Wizytacja kanoniczna 2024

Program wizytacji – poniedziałek 15 kwietnia 2024 roku:

  • 15:30 – kościół filialny w Błotach, przywitanie przez parafian, ks. Proboszcza, wspólna modlitwa, Słowo Pasterskie, błogosławieństwo,
  • 16:00 – kościół filialny w Dobrzyniu, przywitanie przez parafian, ks. Proboszcza, wspólna modlitwa, Słowo Pasterskie, błogosławieństwo,
  • godz. 16:30 – spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych,
  • godz. 17:00 – rozmowa z ks. Proboszczem,
  • godz. 18:00 – Msza Św. koncelebrowana z udziałem wszystkich ks. proboszczów Dekanatu Brzeg Północ w kościele parafialnym w Szydłowicach z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania: powitanie kanoniczne przez Proboszcza, liturgiczne wprowadzenie O. Bpa Jacka do świątyni, powitanie przez przedstawicieli Rodziców kandydatów do bierzmowania, sprawozdanie ks. Proboszcza i Msza Św.