Wydarzenie XV

XV wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość troski wzajemnej o siebie.

Gest do wykonania dla wszystkich

Zastanów się i wybierz przynajmniej 3 osoby, które w Wielkim Poście, chciałbyś/chciałabyś otoczyć troską, przez zwrócenie na nich uwagi, okazując im zrozumienie ich problemów, słabości, trudności oraz towarzyszyć im i wspierać w radzeniu sobie z tymi problemami w wybrany przez siebie sposób w okresie Wielkiego Postu.

Gest podczas liturgii

Po kazaniu, zwracamy się do siebie podając sobie dłoń ze słowami: POMÓŻ MI SIĘ NAWRÓCIĆ.

Dlaczego taki gest?

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie coraz bardziej zamykają się na siebie, boją się wchodzić w relacje. Stają się dla siebie obcymi, to prowadzi do coraz mniejszego wzajemnego rozumienia, wchodzenia w relację i współuczestnictwa w swoim życiu. To prowadzi do wzajemnych osądzeń, pretensji, nieufności w relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy zwracali na siebie uwagę, okazywali sobie zainteresowanie i zrozumienie.

A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. […] Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.     Mt 25, 40-45  
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.       J 15, 12-14
A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne.     Rz 15, 1-2
Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.   Flp 2, 4-5

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnego zrozumienia, aby mogli okazywać sobie zainteresowanie i zrozumienie i dzięki temu potrafili się realnie i konkretnie wspierać na drodze nawrócenia oraz odkrywać że droga do zbawienia jest wspólnotową a nie indywidualistyczną.

Czas wydarzenia

III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020