Wydarzenie III

III Wydarzenie parafialne

Wszyscy parafianie zostaną uwrażliwieni na wartość wzajemnego zauważenia poprzez wskazanie w swoim otoczeniu trzech osób, które są w potrzebie i zastanowienie się jak im można pomóc w środę popielcową rozpoczynającą Wielki Post.

Symboliczny gest

Zauważ trzy osoby, które w twoim otoczeniu są w potrzebie. Zastanów się jak im możesz pomóc i uczyń to na ile to możliwe.

Gest podczas liturgii

Przed posypaniem popiołem – zwracamy się do osób stojących wokół nas ze zwrotem: „POMÓŻ MI SIĘ NAWRÓCIĆ” równocześnie podając dłoń.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji (problemu): Dlatego, że ludzie mają doświadczenie złego zauważenia, które rani, obnaża ich słabe strony, zauważa się skłonność do zwracania uwagi przede wszystkim  to co w nas złe, a nie to co w nas dobre. Mamy problem z mówieniem o sobie dobrze.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy byli na siebie wrażliwi, zauważali siebie i swoje potrzeby.

“Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: Na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.” (Łk 26,8-12)

“Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.” (Mk 6,32-34)

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnego zauważenia, aby przełamać lęk przed sobą, wydobywać się z anonimowości, otwierać się na siebie i budować twórcze relacje pomiędzy sobą, zauważając dobro i wszelkie bogactwo, które noszą w sobie.

Czas wydarzenia

Środa Popielcowa – 14 lutego 2018 roku.