Wydarzenie II

II Wydarzenie parafialne

Wszyscy parafianie zostaną uwrażliwieni na wartość radości poprzez spotkanie z sąsiadami w celu przeżywania radości z podzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania w Uroczystość Trzech Króli.

Symboliczny gest

Spotkanie trójki/czwórki sąsiadów w celu przeżywania radości ze wspólnego kolędowania i połamania się opłatkiem w dniu 6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli.

Gest podczas liturgii

Na Eucharystie przychodzimy w przebraniu królewskim – zachęta dla dzieci o przygotowanie korony, na znak pokoju – zwracamy się do siebie ze słowami: RADOŚĆ JEST W NAS! Przed błogosławieństwem każdy z uczestników liturgii wylosowuje sobie, swoje zadanie w żłóbku betlejemskim na cały rok 2018.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji (problemu): Dlatego, że ludzie żyją w pośpiechu goniąc za pieniędzmi, ciągle zamartwiają się, zamykają się na siebie i tracą radość życia. Ludzie nie potrafią cieszyć się z małych rzeczy a wielkich w swoim życiu nie dostrzegają. Dlatego ich życie staje się coraz bardziej szare, pospolite, pozbawione radości, wartości i sensu.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy się radowali i swoją radością obdarowywali innych.

„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” (J 15,11)

„Cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!” (Flp 2,18)

„Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” (2Kor 13,11)

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 4,4-5)

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość radości spotkania, która sprawia, że życie codzienne ludzi i relacje stają się głębsze, wartościowsze, otwierające na siebie.

Czas wydarzenia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2017 roku.