Wydarzenie XXVII

Wydarzenie XXVII

Zapraszamy wszystkich do okazania miłosierdzia sobie i swoim winowajcom

Gest do wykonania dla wszystkich

Okaż Miłosierdzie wszystkim swoim winowajcom, polecając ich i siebie w modlitwie Bożemu Miłosierdziu.

Gest podczas liturgii

Na liturgię przynoszę kartkę z imionami osób, które chcę w tym dniu zawierzyć Bożemu Miłosierdziu w duchu odpowiedzialności za nich. Na znak pokoju pozdrawiamy się słowami: Bądźmy Miłosierni.

Dlaczego taki gest

Ludzie są zamknięci jeden na drugiego, żyją w coraz większym rozproszeniu, nie okazują sobie gestów życzliwości, co powoduje oddalenie się od siebie, coraz większe podziały, które tworzą bariery nie do przebycia. Dominującym zaczyna być zobojętnienie na drugiego człowieka, które bardzo rani, odbiera poczucie sensu i wartości, zamyka w sobie, rodzi nieufność i wrogość.

Czas wydarzenia

Niedziela Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia 2024 r., na wszystkich Mszach Św.