06.01.2019


Niedziela – Objawienie Pańskie

1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.

2. Dziś w pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.

Papieskie intencje na miesiąc styczeń:

Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał nad językiem oręża.

Ewangelizacyjna: Za młodzież, szczególnie z Ameryki łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

3. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy dziś ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2019, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.

4. Przedłużeniem radości dzisiejszej uroczystości jest zaproszenie na spotkania opłatkowe w Szydłowicach imieniu Rady Sołeckiej i Parafialnej z Szydłowic (p. Ireny Noworolskiej, Bogusława Dąbkowskiego i Stanisława Kowalkowskiego) o godz. 16:00 do świetlicy w Szydłowicach.

5. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzę parafian w Dobrzyniu i Szydłowicach. Plan kolędy dostępny jest w biuletynie i na stronie internetowej parafii.

6. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

7. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.

8. W ostatnią niedzielę przeżyliśmy ósme wydarzenie ewangelizacyjne „Pojednajmy się” w ramach Programu Odnowy. Dziękuje wszystkim osobom z parafialnego zespołu, które przygotowały to wydarzenie we wszystkich kościołach. Zachęcam do podzielenia się swoim świadectwem z przeżycia wydarzenia. Zapraszam wszystkich już na następne w środę popielcową.

Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny i miesięcznik Różaniec a dla dzieci miesięcznik Anioł Stróż.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego 2019 roku!