05.03.2017

baner_INWP2017

Dzieje grzechu.
Wchodzimy w skórę Ewy i ulegamy. Jezus wchodzi w naszą skórę i wygrywa


I Niedziela Okresu Przygotowania Paschalnego – Wielkiego Postu

1. Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud nawrócenia ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie. Po Mszach św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Szydłowicach gromadzi się młodzież z całej parafii rozpoczynająca przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

3. W głębokim przeżyciu czasu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa pasyjne. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

4. Nabożeństwa pasyjne będą odprawiane według następującego porządku:

* DROGA KRZYŻOWA o godz. 17:00 – w środę w Błotach, w czwartek w Dobrzyniu i w piątek w Szydłowicach,

* GORZKIE ŻALE – w niedziele Wielkiego Postu we wszystkich kościołach,

* GODZINA MIŁOSIERDZIA o godz. 15:00 – w niedziele Wielkiego Postu w kościele parafialnym w Szydłowicach o godz. 15:00.

5. Rekolekcje Wielkopostne – rozpoczną się w naszej parafii w V Niedzielę Wielkiego Postu 2 kwietnia. Pomyślmy już teraz, by tak zorganizować zajęcia, by móc uczestniczyć w rekolekcjach i przystąpić do spowiedzi.

6. W Wielkim Poście mamy możliwość uzyskania za udział w drodze krzyżowej, w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji odpustu zupełnego (darowania człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny dla zmarłych – ratuje dusze z czyśćca). Warunki uzyskania odpustu: wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja) i wypełnić trzy warunki:

* spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
* p
rzyjęcie Komunii Świętej,
* o
dmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

7. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin, o samotnych matkach, pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

8. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny i dolnośląski miesięcznik Nowe Życie – dziś ze specjalnym dodatkiem – propozycją Rachunku sumienia.

9. Dziękuję rodzinom, które posprzątały kościoły na dzisiejszą niedzielę.

10. Podczas Mszy św., kiedy będzie odprawiana Droga Krzyżowa jest zbierana taca na kwiaty do Bożego Grobu i przygotowanie świąt, a w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary do puszki. Zgodnie ze zwyczajem przypominam również o składaniu w kopercie na tacę ofiar na kwiaty od rodzin sprzątających kościoły w danym tygodniu.

11. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu organizowana jest zbiórka pieniężna do puszek na Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które wspiera działalność ewangeliczną, edukacyjną, medyczną i charytatywną prowadzoną przez misjonarzy z Polski.

12. Caritas zaprasza nas do Jałmużny wielkopostnej – dobrowolnego aktu miłosierdzia wobec drugiego człowieka – poprzez udział w akcji Skarbonka Miłosierdzia. Zostały przygotowane specjalne skarbonki, do których przez okres Wielkiego Postu zbierane będą datki będące równowartością drobnych przyjemności, których każdy może sobie odmówić. Skarbonkę może otrzymać każdy. Skarbonki będą zbierane w Niedzielę Miłosierdzia. Akcję można również wspomóc wysyłając charytatywny SMS z hasłem POMAGAM pod numer 72052 kosz (2,46zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem Jałmużna Wielkopostna.

baner_jałmuzna wielkopostna 2017

Szczegółowe informacje o akcji Caritas

13. Zapowiedzi: do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Damian Rafał Drozd, kawaler, zam. w Szydłowicach i Agnieszka Elżbieta Glinkowska, panna, zam. w Brzegu, par. św. Mikołaja – zapowiedź pierwsza.

14. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu tylko we wtorek i w sobotę.

15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego wielkopostnego tygodnia!Nasi złoci medaliści – Gratulujemy!

FOT. PAP/EPA