11.04.2021

Stacja7.pl

Przez osiem dni Tomasz był naszym bliźniakiem w wierze.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)
 2. Dziś składamy skarbonki z jałmużną wielkopostną CARITAS. 
 3. Dziś wspólnotowa Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic we wspólnocie Żywego Różańca.
 4. Intencja modlitewna: za tych, którzy ryzykują życie w walce o podstawowe prawa człowieka w krajach objętych dyktaturą, rządami autorytarnymi lub kryzysem demokracji.
 5. Przed laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywojennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami. Pamiętamy w modlitwie o parze prezydenckiej i pozostałych ofiarach katastrofy.
 6. O 15:00, w godzinie Miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym w Szydłowicach. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.
 7. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.
 8. Kancelaria jest nieczynna. W sprawach pilnych ( pogrzeb) proszę najpierw o kontakt telefoniczny.
 9. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny, miesięcznik Różaniec a dla dzieci miesięcznik Anioł Stróż.
 10. Dziękujemy za posprzątanie kościołów. W tym tygodniu prosimy następujące rodziny i parafian:
  *w Szydłowicach: rodzina Koliweszka, Maria i Ryszard Deszczyńscy, Marta i Jarosław Bider, Czesława i Roman Abel, Elżbieta i Paweł Marecik, Monika i Krzysztof Łuczków.
  *w Dobrzyniu: Marié i Andrzej Łuccy, Sabina i Arkadiusz Lemieszko, Łucja i Tadeusz Łuccy, Renata i Wiesław Mykita, Renata i Łukasz Mykita.
  *w Błotach: Adam Bielak, Bożena i Arkadiusz Majewscy.
 11. Módlmy się w intencjach związanych z zagrożeniem spowodowanym wirusem, szczególnie za osoby chore, pracowników służby zdrowia oraz o uchronienie od choroby naszych bliskich i nas samych.
 12. W czasie epidemii i obowiązujących zaleceń sanitarnych, #ZostańWDomu i #NieNarażajSiebieIinnych w budynkach kościelnych może przebywać 1 osoba na 20m2. Proszę o przyjęcie tego ze zrozumieniem. Pierwszeństwo udziału we Mszy Św. ma rodzina, która zamówiła intencję mszalną (1-2 osoby). Proszę, aby w kościołach zajmować pierwsze ławki zachowując 2 metrowe odległości pomiędzy sobą.
 13. Wszystkim Parafianom dziękuję i proszę o odpowiedzialność, rozwagę i rozsądek. Życzę pokoju serca na dni Oktawy Wielkanocy!
 14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.