27.12.2020

Rodzina to konstelacja Bożych obietnic przeprowadzanych w życiu każdego z jej członków.

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1. Ostatnia niedziela 2020 roku kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2. Wszystkie małżeństwa naszej parafii odnowią przyrzeczenia małżeńskie, które są fundamentem każdej relacji małżeńskie i rodzinnej. Przed błogosławieństwem odmówimy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas.

3. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok. O godz. 16:00 w Błotach, o godz. 17:00 w Dobrzyniu i o godz. 18:00 w Szydłowicach.

4. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

5. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia.

6. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzę w sobotę 2 stycznia od godz. 9:00.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościołów. W tym tygodniu prosimy o posprzątanie i o udekorowanie świątecznie kościołów następujących parafian:

*w Szydłowicach: Beata i Andrzej Gajda, Aleksandra i Piotr Piaseccy, Jolanta i Ryszard Goclon, Justyna Gralak, Łucja i Czesław Gajda, 
*w Dobrzyniu: Stanisław Zawadzki, Agnieszka Zawadzka, Teresa Serwadczak, Halina Jaśkiewicz, Józef Strąk, Troczyńska Małgorzata i Jarosław,
*w Błotach: Elżbieta i Maciej Biegasiewicz, Barbara i Tadeusz Czarny.

8. W sprawach kancelaryjnych zapraszam bezpośrednio po Mszy św. lub proszę o kontakt telefoniczny.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i powierzam opiece Świętej Rodziny. Błogosławionej niedzieli.

10. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego 2021 roku!