19.09.2021

Często pytamy: Czy Bóg jest sprawiedliwy? Oto sprawiedliwość Jezusa.

XXV Niedziela w ciągu roku

Odpust św. Stanisława Kostki w Dobrzyniu

 1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.
 2. Dziś obchodzimy uroczystość odpustową św. Stanisława Kostki w kościele filialnym w Dobrzyniu. Sumie odpustowej o godz. 13:00 będzie przewodniczył ks. neoprezbiter Dorian Dawidziak – wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu. Na zakończenie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Dziękuję za wszelki trud podjęty w przygotowaniu odpustu mieszkańcom Dobrzynia, za posprzątanie i udekorowanie kościoła, za przygotowanie ołtarza w wigilię uroczystości na cmentarzu w Dobrzyniu. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia oprawy liturgicznej uroczystości: p. organiście, p. kościelnemu, lektorom, ministrantom, asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatki oraz wszystkim parafianom i gościom – Bóg zapłać!
 3. Dziś 19-ty dzień m-ca w modlitwie za wstawiennictwem św. Józefa prosimy w intencji rodzin i małżeństw (szczególnie wrześniowych małżeńskich jubilatów).
 4. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. o. Pio, czciciela Najświętszej Eucharystii i Matki Bożej, niezwykłego charyzmatyka. Tego dnia chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim pochylającym się nad ludźmi chorymi i nie w pełni sprawnymi. Dziękujemy wam za samarytańską posługę, często praktykowaną w cichości i pokorze, a tak bardzo potrzebną. Niech miłosierny Bóg darzy was swoją opieką i błogosławieństwem. Spotkanie Grupy Modlitwy O. Pio w czwartek o godz. 19:00.
 5. Dziękuję Różom Różańcowym i parafianom, którzy w miniony poniedziałek trwali na modlitwie w dniu fatimskim w naszej parafii. Zapraszam już dziś za miesiąc 13 października na ostatni w tym roku dzień fatimski. Dziękuję parafianom za wspólne pielgrzymowanie na Jasną Górę na doroczne czuwanie duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej. Wszystkim przywozimy błogosławieństwo i słowa serdecznego pozdrowienia.
 6. Przypominam, że przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się we własnej parafii. We wrześniu zapraszam do kancelarii na rozmowę duszpasterską rodziców dzieci komunijnych – kandydatów do przygotowania do I spowiedzi i Komunii.
 7. Po wakacjach rozpoczynamy pracę formacyjną we wszystkich grupach i wspólnotach w naszej parafii. Zapraszam do Wspólnoty Żywego Różańca, do Grupy Modlitewnej św. O. Pio, do Służby Liturgicznej – ministrantów. Potrzebujemy posłańców do współpracy w Parafialnym Programie Odnowy i Ewangelizacji. Chrystus Was potrzebuje! Zapraszam do włączenia się w sposób aktywny w życie parafii. „Kto nie kocha własnej parafii, nie kocha Chrystusa! Kto szuka Chrystusa pomijając Kościół, traci czas!”
 8. Za tydzień w niedzielę 26 września rozpoczynamy w naszej parafii kolejny rok duszpasterski w realizacji programu Odnowy i Ewangelizacji. Przeżyjemy XVI Wydarzenie ewangelizacyjne, podczas którego wspólnie pragniemy odkryć wartość *Dobrych relacji, które owocują*. W tygodniu posłańcy dostarczą do rodzin List do parafian zapowiadający to wydarzenie. Proszę o przyjęcie i uważną lekturę.
 9. Za tydzień będzie miało miejsce badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantescomunicantes) dla Urzędu Statystyki Kościoła.
 10. Dziękujemy parafianom za posprzątanie i udekorowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę. Na następną prosimy:
  *w Szydłowicach: Maria i Andrzej Mykita, Halina i Stanisław Nowotarscy, Ewa i Andrzej Nowotarscy, Anna i Grzegorz Kilańscy, Dorota Kilańska
  *w Dobrzyniu: Bronisława Parkoła, Józefa i Edward Paczos, Paulina Paliwoda, Weronika i Grzegorz Kuriata, Danuta Furgała,
  *w Błotach: Urszula Sokołowska, Irena i Rafał Szymkowiak. Adela Szyszko, Justyna i Marcin Windysz
 11. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny i wrześniowy miesięcznik ewangelizacyjny Dobre Nowiny (bezpłatny).
 12. Kancelaria będzie czynna w tym tygodniu we wtorek.
 13. Wszystkim Parafianom dziękuję i proszę o odpowiedzialność, rozwagę i rozsądek w zachowaniu zaleceń sanitarnych – zakrywamy usta, nos, zachowujemy dystans.
 14. Błogosławionego tygodnia!