29.12.2019

stacja7.pl

Jezus. Przypadek szczególny. Bóg dorastający w ludzkiej rodzinie.

Niedziela – Święto Świętej Rodziny

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2. We wtorek, 31 grudnia, zapraszam na Mszę Św. i na specjalne nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne: w Błotach o godz.15:00, Dobrzyniu o godz. 16:00 i w Szydłowicach o godz. 17:00, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

3. W najbliższą środę, 1 stycznia Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Staniemy obok Matki Bożej, prosząc Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Kościół modli się o pokój na świecie. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Porządek Mszy Świętych w naszych kościołach jak w każdy dzień świąteczny.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek m-ca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek m-ca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota m-ca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny i odwiedzinom chorych w domach. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej pół godziny przed Mszą Św.

5. W czwartek w naszej parafii rozpocznę odwiedziny duszpasterskie. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

6. W imieniu Rady Sołeckiej i p. Sołtys z Dobrzynia zapraszam mieszkańców Dobrzynia na spotkanie opłatkowe w niedzielę 5 stycznia o godz. 17:00 do świetlicy.

7. Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

8. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionego 2020 roku!