12.04.2020

W jednym wydarzeniu mieści się triumf Jezusa i rewolucja, która odmieniła ludzkość.

Zmartwychwstanie Pańskie

 1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.
 2. W poniedziałek drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Msze święte według porządku niedzielnego. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy. Z tej racji w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 3. Zachęcam udziału we Mszach Św. poprzez transmisje w radio, TV i Internet oraz do dokonania aktu żalu doskonałego i przyjęcia Komunii duchowej. Informacja jak tych aktów dokonać znajduje się na stronie internetowej parafii.
 4. W czasie epidemii, #ZostańWDomu i #NieNarażajSiebieIinnych we Mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Dziękuję za dotychczasowe przyjęcie tego ze zrozumieniem i wypełnienie tego wymogu. Pierwszeństwo udziału we Mszy Św. ma rodzina, która zamówiła intencję mszalną. Proszę, aby w kościołach zajmować pierwsze ławki zachowując 2 metrowe odległości.
 5. Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy na zakończenie Mszy Świętej wieczornej.
 6. W pilnej potrzebie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania lub przyjęcia Komunii Świętej poza Mszą świętą – proszę o kontakt telefoniczny.
 7. Kancelaria jest nieczynna. W sprawach pilnych ( pogrzeb) proszę najpierw o kontakt telefoniczny.
 8. Przyszła niedziela, 19 kwietnia, niedziela Miłosierdzia Bożego kończy oktawę Wielkanocy. Jej sercem, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 w kościele parafialnym w Szydłowicach.
 9. Bóg zapłać za przygotowanie kościołów i dekorację Grobu Pańskiego w kościele parafialnym w Szydłowicach na celebrację Triduum Paschalnego oraz za ofiary na kwiaty i przygotowanie świąt.
 10. Szczególne podziękowania dla osób, które pełniły Straż Honorową adorując Najświętszy Sakrament w Wielką Sobotę.  
 11. Sytuacja epidemii narzuca nam wiele ograniczeń, m.in. niemożność uczestniczenia we Mszy św., dlatego proszę parafian o wpłaty na konto parafii. Numer konta: BS w Brzegu 02 8863 0009 2000 0022 1522 0001 z dopiskiem „taca”. Bóg zapłać!
 12. W Szydłowicach o posprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę następujących parafian: Anna i Łukasz Sinkowscy, Wiesława i Modest Gogół, Halina i Zbigniew Drozd, Anna i Krzysztof Serwadczak oraz Alicja i Ireneusz Siwieccy.
 13. Biuletyn parafialny dostępny jest na parafialnej stronie internetowej.
 14. Wszystkim Parafianom dziękuję i proszę o odpowiedzialność, rozwagę i rozsądek. Życzę pokoju serca na dni Wielkiego Tygodnia!